Meditasie in Afrikaans

Meditasie het te make met bewuswording en teenwoordig wees … in jou liggaam en in jou lewe. Deur te mediteer, bevestig jy jou verbondenheid met die natuur, ander en die heelal. Jy bevestig jou plek as deel van ’n groter geheel … Ingrid Melenberg (meditasie-terapeut)

Gert Kruger is ‘n boorling van Potchefstroom wat grootgeword het in Namibië en nou in Los Angeles woon.

Nadat hy sy Biokinetika-graad aan die destydse Universiteit van Potchefstroom (nou Noordwes-Universiteit) voltooi het, het hy vir ’n jaar lank sendingwerk in Thailand gaan doen waar hy sy passie vir mense, verskillende tale, kulture en gelowe ontwikkel het. Terwyl hy besig was met sy Meestersgraadstudie is hy aangestel as ’n persoonlike afrigter op ’n Disney Fantasy-skip waar hy met mense van 64 verskillende lande te doene gekry het.

“Ons het ons taal, geloof, kultuur, drome en passies gedeel … sekerlik dié insiggewendste ervaring van my lewe …”

Gert trou toe met sy groot liefde en woon tans saam met sy gesin in Santa Monica.

“Ek het in ‘n Afrikaanse, Christelike huis grootgeword en was ook in ‘n Christelike Afrikaanse private skool. My grootwordjare was in ’n konserwatiewe en ietwat afgeslote omgewing en die nuwe perspektiewe en bronne van wysheid het my nuut na die lewe laat kyk.”

Hy vertel dat sy nuwe lewensreis nie sonder druk was nie. “Konstante druk om persoonlik te groei en aan te pas by my nuwe omgewing was oorweldigend.”

Toe ontdek hy meditasie.

“Ek het gesukkel met angs en depressie en het gesmag na kalmte en vrede. Die voordeel van my ongemak en ervarings was dat ek binnetoe moes kyk. Ek het  empatie en simpatie ontwikkel met die worsteling wat elke mens in sy/haar lewe ervaar. Hierdie besef dat die lewe moeilik is, en dat seer en pyn oral te vinde is, maak nie saak waar jy jouself bevind nie, het my amper hoop laat verloor. As dit nie was dat ek meditasie, en die kalmte en vrede wat in hierdie tegnieke te vinde is, ontdek het nie, sou ek beslis nie vandag met jou kon deel waarom meditasie so kosbaar is vir my nie … ek het stilte en vrede gevind.”

Gert deel nou sy meditasietegniek op YouTube. Luister hier …

“Ek leef in ’n stad waar die nuutste gesondheids- en welstandtegnieke gedy. Meditasie bly egter die een tegniek wat in hierdie omgewing groei en ’n al hoe groter aanhang kry. Almal is op soek na konneksie … verbondenheid, geluk, vrede en liefde. In ’n samelewing waar moderne tegnologie die oorhand kry en dikwels lei tot vervreemding en isolasie is dit al hoe belangriker om ’n persoonlike ruimte te skep waar jy voortdurend in stilte ’n persoonlike ontdekkingsreis kan opeis en bewus bly van wie jy – jou behoeftes – is. Ook waarheen jy op pad is en so deel word van die groter prentjie … ‘n bewuste bestaan met jou persoonlike welstand op die voorgrond.”

Meditasie in Afrikaans

Gert se reeks vervat die volgende:

  • ’n Verstaanbare inleiding en bekendstelling
  • Meditasie vir ontspanning
  • Vroegoggendmeditasie … begin jou dag!
  • Aandmeditasie … sluit jou dag af!
  • Meditasie wat angs en spanning bespreek.
  • Meditasie wat jou help vrede sluit met jou verlede.
  • Meditasie wat gesonde slaappatrone vestig.
  • Meditasie wat voorspoed en oorvloed bewerkstellig.
  • Meditasie gerig op vergifnis en persoonlike geluk en gesondheid.

Gert wil soveel moontlik mense inspireer om hierdie tegnieke aan te leer en sodoende ’n positiewe impak op mense se lewens maak.

Klankbane is beskibaar op Spotify en Itunes en jy kan hier inteken op sy YouTube-kanaal.

Jy kan hom epos.