“Kubersnelskrif” of dan SMS-taal laat krap die proffies kop

Die sportprentkunstenaar, Fred Mouton in sy kantoor. (Foto: Jaco Marais)

Spotprenttekenaar Fred Mouton het aandag getrek met  een van sy spotprente waar ’n student voor ’n professor staan met dié boodskap in SMS-taal op  sy selfoon:

“Huganit profi? K wil net weet of di laer tulatng vrystes btkn  …”

Dit het rubriekskrywer van Beeld Wilhelm Jordaan genoop om in sy Van Alle Kante-rubriek die kwessie van ‘kodetaal’ en die verwarring wat dit skep, aan te roer, veral in die lig daarvan dat taalonderrig in skole in ’n krisis is en dat digitale oordaad in moderne kommunikasie beslis ’n rol hierin speel.

Onsamehangende flentergedagtes …

Volgens Jordaan het die onvoorbereidheid vir universiteitstudie daarmee te doen dat te veel leerders, weens die invloed van SMS-taal, nie werklik in staat is om beredeneerd  met ingewikkelde vakinhoud om te gaan nie.  Navorsing wys ook dat die slordige taalgebruik al hoe meer in werkstukke en eksamenvraestelle voorkom en dosente dikwels sukkel om hierdie kodetaal-brousels te verstaan en dan maar moet raai. Die ‘kodetaal’ dra ook by tot ’n gebrek aan die logiese opbou van ’n argument deur samehangende stellings en die ‘skrywe’ word dan bloot ’n losse opeenstapeling van feite en bewerings met geen duidelike verband nie. Trouens dit lyk asof baie studente deesdae nie die verskil tussen memoriseer, redeneer en krities dink verstaan nie!

Lees gerus die volledige meningsartikel, “Studente én die dosente sukkel weens ‘kodetaal’” op Netwerk24.