Paul van Deventer.

FAK Prestige-toekennings 2018:

Paul van Deventer

Die verhaal van Sol-Tech is ’n eietydse boustorie wat vertel van toekomshoop, geloof, vasbyt, sente omdraai, rande rek, opoffering, visie en leierskap.

Dié tegniese opleidingskollege het in 2007 met 64 studente en 3 personeellede by Solidariteit hoofkantoor begin.

Hulle het sonder enige toerusting of leermateriaal begin, maar met geloof, harde werk en toewyding het hulle tree vir tree begin om ’n toekoms vir jongmense te skep. Personeel het hulle toerusting gegee en oor naweke masjiene gebou waarop studente prakties kon oefen.

Hierdie verhaal van hoop sou onmoontlik gewees het sonder die uitnemende leierskap van Paul van Deventer, besturende direkteur van Sol-Tech. Onder sy visioenêre leiding, praktiese aanslag en liefde vir jongmense het Sol-Tech uitgestyg tot die grootste privaat beroepsopleidingskollege in Suid-Afrika en die enigste Afrikaanse tegniese opleidingskollege in die land.

Paul, wat op 5 Januarie 1972 gebore is en matrikuleer aan Grey Kollege, Bloemfontein, is die afgelope 10 jaar besturende direkteur van Sol-Tech. Na nasionale diensplig verwerf hy ’n BCom-graad aan die Vrystaatse Universiteit en later ’n MBA-graad aan die Universiteit van Pretoria. Paul dien op verskeie rade asook raadgewende komitees waaronder twee ministeriële taakspanne. Hierdie blootstelling gee hom die ondervinding en vermoë om instellings suksesvol te posisioneer binne hoogs gereguleerde omgewings, waar voldoening en korporatiewe bestuur van wesenlike belang is.

Sol-Tech spog met 55 personeellede en sowat 1500 studente in opleiding of met prakties besig. Van die mees moderne toerusting word gebruik. Sol-Tech lei ambagte soos dieselwerktuigkundiges, passers-en-draaiers, gereedskapmakers, meulmakers, sweisers en elektrisiëns op. Hulle het ’n 100%-suksessyfer om studente in die werkplek te plaas. Swart, bruin, Indiërwerkgewers en staatspersoneel getuig van uitstekende samewerking en topgehalte waardegedrewe studente.

Die barometer vir ’n opleidingsinstelling se sukses is die mate waarin hulle studente suksesvol die arbeidsmark betree. Navorsing toon dat 94,7% van Sol-Tech se afgestudeerde studente werk. Hiervan werk 20,2% vir hulself en 37,2% vir ongeveer 250 werkgewers. Altesaam 56,7% van die afgestudeerde studente het onmiddellik nadat hulle gekwalifiseer het, werk gekry en 92,1% het binne ses maande die arbeidsmark betree. Afgestudeerde Sol-Tech-studente verdien ’n gemiddelde salaris van tussen R22 000 en R28 000.

Afrikaanse onderrig is die sleutel tot Sol-Tech se sukses. ’n Opname onder studente toon dat 86% van die studente dit as ’n groot voordeel beskou om in Afrikaans te kan studeer en 83% sal Afrikaans bo enige ander taal kies.

Saam met ’n baie kundige span by Sol-Tech en verskeie rolspelers in die Solidariteit Beweging, word daar tans hard gewerk om Sol-Tech op ’n volgende vlak te plaas en sodoende nog meer jong mense te help. ’n R160 miljoen-kampus is in die vooruitsig met verdere uitbreiding in ’n groter verskeidenheid beroepsgerigte kwalifikasies.

Die FAK wil met die HB en MJ Thom Prestige-toekenning vir die bevordering van Afrikaanse onderwys en opleiding erkenning gee aan die uitnemende leierskaprol wat Paul van Deventer oor ’n dekade gespeel het om vir duisende Afrikaanse jongmense ’n toekoms te skep. Hiermee saam gee die FAK erkenning aan die besondere bydrae wat Sol-Tech vir langer as ’n dekade speel om tegniese opleiding in Afrikaans te bevorder.