FAK Prestige-toekennings 2018:

Danie Langner sê die FAK-bedding staan in blom

Danie Langner is die besturende direkteur van die FAK en hy het kort op die hakke van dié kultuurorganisasie se 90ste verjaardag (2019) met Afrikaans.com se Clara Olivier gesels oor die rol en plek van die FAK in die wye Afrikaanse landskap. Die onderhoud het in die baie spesiale FAK-liedjietuin, plaasgevind.

Kyk hier …

FAK Prestige-toekennings

Die toekennings is op 26 Oktober oorhandig. Die pryse is die tweede-hoogste pryse wat die FAK toeken en wat erkenning verleen aan mense wat op veral kultuurvlak besonderse prestasie behaal. Enige Afrikaanse persoon wat voldoen aan die kriteria kan genomineer word vanaf Januarie tot Junie en ‘n e-pos kan vertroulik gestuur word aan danielangner@fak.org.za Die direksie neem die finale besluit.

NP van Wyk Louw-toekenning vir die bevordering van Afrikaanse taal en kultuur

Hierdie toekenning gaan aan ’n persoon wat in die tradisie van NP van Wyk Louw ’n wesenike bydrae lewer om die Afrikaanse taal, kultuur of geskiedenis te bevorder.

Baie geluk aan prof. Hans du Plessis.

Lees meer oor hom hier.

FAK Prestige-toekenning vir uitnemende leierskap

Hierdie toekenning gaan aan ’n persoon wat op enige lewensterrein uitnemende leierskap getoon het deur ’n lewe van diensbaarheid of ’n eenmalige prestasie.

Baie geluk aan Callie Opperman.

Lees meer oor hom hier.

HG en MJ Thom Prestige-toekenning vir die bevordering Afrikaanse onderwys en opleiding

Hierdie toekenning gaan aan ’n persoon wat ‘’n wesenlike bydrae gelewer het om Afrikaanse onderwys en/of hoër onderwys te bevorder.

Baie geluk aan Paul van Deventer vir sy rol by SolTech.

Lees meer oor hom hier.

Die toekenning gaan aan persone wat Afrikaans in die media bevorder, hetsy TV, radio, koerante, film of die uitgewersbedryf.

Baie geluk aan dr. Nicol Stassen vir sy bydrae in die uitgewersbedryf.

Lees meer oor hom hier.

FAK Presige-toekenning vir uitnemende kultuurprestasie

Hierdie toegang gaan aan ’n persoon of instelling wat uitnemend presteer het en ’n daadwerklike bydrae gelewer het tot die bevordering van die Afrikaanse taal, kultuur of geskiedenis op ’n gemeenskapsvlak.

Baie geluk aan Johan Vorster.

Lees meer oor hom hier.

Alle foto’s geneem deur Johann van Staden.