Die variëteite van Afrikaans

Afrikaans is #onmisbaar in die mond van sy mense (‘n reeks)

Oranjerivierafrikaans

Kaapse Afrikaans

Oosgrensafrikaans