Die Afrikaanse huis kry ‘n dak: DAK-netwerk gee ‘n stem aan voorheen benadeelde Afrikaanse gemeenskappe

Die DAK-netwerk is op 23 Februarie tydens ‘n gala-geleentheid bekendgestel. Die geleentheid was ‘n viering van die groter Afrikaansheid en vestiging van ‘n struktuur waarbinne voorheen benadeelde Afrikaanse gemeenskappe kan hande vat en saam aan ‘n beter toekoms bou.

Die DAK-netwerk, ‘n maatskappy sonder winsbejag, is gestig na aanleiding van die 2011-sensusopname wat toon dat 3,4 miljoen bruin Suid-Afrikaners Afrikaanssprekend is. 60% van die Afrikaanse gemeenskap bestaan uit bruin, swart en Indiër Suid-Afrikaners en daar is besluit om ‘n hernieude fokus op die sosiale, maatskaplike en ekonomiese kwessies van Afrikaanse agtergestelde gemeenskappe te plaas.

DAK wil ‘n strukturele onderbou daarstel vir die ontwikkeling van hierdie gemeenskappe en stel ten doel om raamwerke te vestig waar daar in ‘n veilige ruimte met groter gemak met definisies en begrippe oor identiteit omgegaan word. Hierdeur wil DAK ook erkenning gee aan die sterk en gemengde familieverbintenisse wat daar bestaan tussen bruin en swart, bruin en wit, sowel as bruin en Indiër Suid-Afrikaners en opnuut die kollig laat val op hierdie voortdurende veranderende samestellings wat veral in Afrikaanssprekende gemeenskappe grondslag vind.

Uiteindelik wil DAK ‘n netwerk vestig wat vir baie ‘n veilige hawe sal word waar hul stemme geld en hul vooruitgang aangemoedig en ondersteun word.

Dr. Danny Titus (voorsitter, DAK) en Conrad Theys tydens die oorhandiging van ‘n eretoekenning vir sy lewenslange bydrae tot die skilderkuns.

“Nou het ek huis toe gekom …” Dit was die hartroerende woorde van Conrad Theys met die ontvangs van sy DAK-eretoekenning vir sy lewenslange bydrae tot skilderkuns in Suid-Afrika. Hy sê van al die erkennigs wat hy in sy leeftyd ontvang het, staan die DAK-toekenning uit bo als. DAK is die akroniem vir DomanAutshumao en Krotoa, Khoi-leiers in die tyd van die koms van die VOC aan die Kaap. Conrad Theys vertel graag trots dat sy volle name Conrad Nagel Doman Theys is.

Khoi-leiers uit die koloniale tydvak

Dr. Danny Titus, direksielid van DAK vertel meer …

DAK fokus op die volgende drie areas:

Identiteit
‘n Fokus op herkoms en die trotse geskiedenis van deelname vanuit hierdie gemeenskappe en om dit te gebruik as vertrekpunt. DAK wil voortgesette deelname vanuit die ryke verskeidenheid van taal, kultuur en geskiedenis verseker en geleenthede vir skrywers en dramaturge ontgin asook betrokkenheid op sosiale en ander media uitbou.

Sosio-ekonomiese uitdagings
Gemeenskappe dra swaar aan hierdie uitdaging en die fokus op hierdie gemeenskappe hou deeglik hiermee rekening. DAK wil fokus op die skep van geleenthede, betrokke wees by ontwikkeling en deur hul netwerk mense of projekte uitlig, bekendstel en ondersteun, wat ten spyte van omstandighede ‘n positiewe verskil maak.

Ekonomiese bemagtiging
Die neem van hande deur kennis oor besighede, geleenthede, finansies, huishoudelike en besigheidsbestuur op ‘n gestruktureerde wyse en deur die netwerksinergie en -samewerking, te bewerkstellig.

Prestasie

Die bekendstellingsfunksie was ook ‘n viering van prestasies binne die Afrikaanssprekende gemeenskap wat nou almal onder een dak ‘n netwerk van ondersteuning bewerkstellig. Die “Khoi Noi” , Amanda Stone, se klanke uit die Khoi-taal het die gaste betower en ‘n hernieude trots in Suid-Afrika se inheemse tale en identiteite bevestig.

Quinton Adams, gemeenskapsleier en hoofspreker, het die opkoms van DAK geloof en gesê dat Suid-Afrikaanse en Afrikaanse gemeenskappe slegs vooruitgang sal maak as daar saamgestaan word en ondersteuningsnetwerke geskep word … en dit is presies wat die DAK-netwerk ten doel stel.

Die geleentheid is bygewoon deur individue en organisasies wat omgee vir die vooruitgang en bemagtiging van alle Afrikaanse gemeenskappe wat voorheen benadeel is.

Die volgende persone het eretoekennings ontvang:

  • Conrad Nagel Doman Theys – Lewenslange bydrae tot skilderkuns in Suid-Afrika
  • Henry “Jatti” Bredekamp – Lewenslange bydrae tot geskiedenis in Suid-Afrika
  • Arthur Reginald Vergotine – Lewenslange bydrae tot onderwys in Suid-Afrika
  • Diana Ferrus – Lewenslange bydrae tot dig- en skryfkuns in Suid-Afrika
  • Sikelelwa (Sinki) Mlambo – Lewenslange bydrae tot taalvaardigheid in Suid-Afrika

* Besoek die DAK-netwerk se webwerf waar hierdie fokuspunte reeds aandag ontvang.

Dr. Danny Titus, voorsitter van die DAK-direksie.

Diana Ferrus ontvang erkenning vir haar lewenslange bydrae tot skryf- en digkuns.

Prof. Henry Bredekamp ontvang sy eretoekenning vir sy lewenslange bydrae tot geskiedenis.

Conrad Theys, Willem Fransman, Muriel Mapling, Henry Bredekamp, Danie van Wyk, Diana Ferrus, Danneline Ramsden en Archie Vergotine.

Dr. Danny Titus saam met Archie Vergotine (Lewenslange bydrae tot onderwys) en Danie van Wyk. 

Spesiale gaste: Christina Layman saam met jeugleiers van Hoërskool Rosendal.

Hoofspreker, Quinton Adams saam met sy gade. 

Eretoekenning aan Sikelelwa (Sinki) Mlambo.

René Arendse (Afrikaans.com) en Shihaam Domingo. 

Gaskunstenaar, Amanda Stone – die Khoi NOI.