fbpx

8 Oktober 2019

Artikel saamgestel deur Ria Olivier

ATR vier Erfenisdag in Eersterust

Die Afrikaanse Taalraad, die Afrikaanse Taalmuseum- en monument en die Erfenisstigting het vanjaar op Erfenisdag Afrikaans se komvandaan sowel as ons almal se komvandaan saam met die Eersterustgemeenskap gevier.

Afrikaans.com-Rieldans
Afrikaans.com-Rieldans

Die volle storie van ons gedeelde erfenis …

Die vieringe het afgeskop met ’n gesprek oor die herkoms van Afrikaans ingelei deur prof. Elvis Saal van Unisa en Jac Conradie van die Universiteit van Johannesburg met Ria Olivier (ATR) as gesprekleier, en die visuele bydraes deur dr. Willa Boezak van die DAK Netwerk, prof. Frank Hendricks van UWK en prof. Hein Willemse van UP.  Die sprekers het die diverse wortels van Afrikaans belig, ’n taal wat hier aan die Kaap sy beslag gekry het uit die kontak tussen verskillende kulture en tale. Soos wat die sprekers die bydraes van verskillende groepe – die Khoi en San, die slawe en die sendingstasies, asook die latere bydraes van Nederlands tot die ontstaan van Afrikaans belig het, het die volle storie van ons gedeelde taalerfenis ontvou.  En is bevestig dat die verskillende vorme, oftewel variëteite van Afrikaans, soos Khoi-Afrikaans, Kaapse Afrikaans, Arabiese Afrikaans en Oranjerivierafrikaans as voedingsbron vir die gestandaardiseerde variëteit van Afrikaans gedien het en nog steeds dien. Met al die verskillende legkaartstukkies bymekaar kon die legkaart van Afrikaans se ontstaan voltooi word.

Die gesprek

Tydens die bespreking is verskeie uitdagings uitgelig, onder meer die noodsaak om – in Afrikaans se belang – die boodskap van die mede-eienaarskap van Afrikaans wyer te versprei.  Kommer is uitgespreek oor die realiteit van sosiaal-ekonomiese ongelykheid in Afrikaanse gemeenskappe wat negatief kan inwerk op die omarming van ons taalerfenis.

Die gesprek oor Afrikaans se komvandaan, die kleurvolle uitstalling Afrikaans aan die praat – wat die wordingsgeskiedenis van Afrikaans uitbeeld, die lewendige optredes deur ’n plaaslike rieldansgroep en ‘n aanbieding oor ons tasbare erfenis, ons almal se komvandaan, is alles elemente wat hierdie Erfenisdagvieringe ’n spesiale onthoudag gemaak het.

Kyk …

Dr Willa Boezak praat oor die oorsprong van Afrikaans

Prof Frank Hendricks praat oor Kaapse Afrikaans

Prof Hein Willemse praat oor Arabiese Afrikaans

Lees professor Elvis Saal se referaat ‘Op die spoor van die Oranje Rivier’ hier

Lees professor Jac Conradie se bydrae ‘Afrikaans, Nederlands en die Morawiese kerk’ hier

064 652 6873

JOU Afrikaans tel oral en altyd. Vertel ons met die hutsmerk #jouafrikaanstel waar, wanneer of waarom jou Afrikaans tel. Met ons nuutste veldtog bevestig ons dat jy nooit jou taal hoef prys te gee nie, dat Afrikaans oor globale grense strek en dat ons die verskeidenheid in Afrikaans vier. Kyk hier na die veldtog-video’s en neem deel. Onthou om jou naam, van en van watter geweste jy is, by te voeg.