100 Afrikaners wat Afrikaans bevorder

 • Adam Tas – Vir sy bydrae tot die ontwikkeling van Afrikaanse musiek.
 • Me. Alana Bailey – vir haar bydrae as uitvoerende hoof van Kraal Uitgewers om historiese en hedendaagse boeke van hoë gehalte uit te gee.
 • Adv. Albert Lamey – vir sy bydrae in die regsomgewing en betrokkenheid in die gemeenskap.
 • Prof. Albert Venter – vir sy bydrae as politieke wetenskaplike, en navorser oor politieke aangeleenthede en staatsleer, tot met sy aftrede as voorsitter van die Departement Politiek aan die Universiteit van Johannesburg.
 • Prof. Alwyn Swanepoel – vir sy bydrae tot Christelike filosofie en teologiese denke.
 • Andre Vermaak – vir sy lewenslange bydrae tot die gemeenskap en sy rol om honderde jongmense in die werk te plaas as hoof van Ajani.
 • Prof. Andre Duvenhage – vir sy besondere bydrae in die akademie en spesifiek die politieke wetenskap, asook sy vermoë om politieke tendense vir gewone Suid-Afrikaners te identifiseer en te interpreteer.
 • André Alkema – vir sy lewenslange bydrae om Afrikaans te bevorder, veral deur sy rol by die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans en die ontwikkeling en uitbou van die Afrikaanse gedigtekompetisie.
 • Dr. Annette Jordaan – vir haar bydrae tot en met haar aftrede as dosent verbonde aan die Departement Afrikaans aan die Universiteit van Pretoria, en as skrywer.
 • Prof. Anne-Marie Beukes – vir haar bydrae as voormalige voorsitter van die Afrikaanse Taalraad, hoof van die Departement Linguistiek (Universiteit van Johannesburg) en voorsitter van die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut (SATI).
 • Appie Pienaar – vir sy besonderse vermoë om gemeenskapsinstellings finansieel te bestuur as finansiële hoof van die Solidariteit Beweging.
 • Bennie van Zyl – vir sy lewenslange bydrae tot Afrikaanse landbouers en tans as hoofbestuurder van TLU SA.
 • Bernard du Plessis – vir sy betrokkenheid by die gemeenskap, die regsberoep en die uitbou van AfriSake.
 • Carel Boshoff – vir sy bydrae tot die ontwikkeling van die selfstandigheidsdenke onder Afrikaners as president van die Orania Beweging en hoof van EPOG.
 • Dr. Cassie Aucamp – vir sy lewenslange bydrae vir die bevordering van Afrikaans in die gemeenskap in die algemeen en sy prinsipiële leiding in die Kerk spesifiek.
 • Cerneels Lourens – vir sy lewenslange bydrae om Afrikaans in die algemeen en spesifiek die regsberoep te beskerm.
 • Chris Chameleon – vir sy besondere bydrae om Afrikaans in die kunste te bevorder.
 • Chris Klopper – vir sy bydrae in die rol wat die SAOU speel om Afrikaanse onderwysers te beskerm en te ontwikkel.
 • Chris Lerm – vir sy lewenslange betrokkenheid in die sakewêreld.
 • Conrad Steenkamp – vir sy bydrae om die georganiseerde Afrikaanse samelewing te koördineer as hoof van die Afrikaanse Taalraad.
 • Daan Potgieter – hoof van Hoërskool Waterkloof, as erkenning en met dank vir sy bydrae tot die ontwikkeling van Afrikaanse onderwys.
 • Dr. Danie Goosen – vir sy bydrae tot die filosofiese denkraamwerk om die Afrikaner te ontwikkel, asook sy bydrae tot die uitbou van die FAK as voorsitter van die FAK.
 • Dr. Danie Langner – vir sy besondere betrokkenheid in die Afrikaner-kultuurwêreld, o.a. as uitvoerende direkteur van die FAK en hoofleier van die Voortrekkers.
 • Dawid Botha – vir sy bydrae om Virseker as produk te vestig met die oog daarop om Afrikaanse kapitaal te mobiliseer.
 • Dawid Durie – vir sy bydrae om wêreldklasstelsels te vestig vir gemeenskapsorganisasies as adjunkbestuurshoof van Solidariteit.
 • Dawie Beyers – vir sy betrokkenheid in die regsberoep en asook vir sy betrokkenheid as voorsitter van die Vereniging van Regslui vir Afrikaans.
 • Prof. Deon Geldenhuys – vir sy lewenslange bydrae tot die akademie en spesifiek op die gebied van gemeenskapsoutonomie.
 • Prof Dionē Prinsloo – vir haar besondere betrokkenheid in die Afrikaanse kultuurwêreld en akademie, en haar rol as hoof uitvoerende beampte van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns.
 • Prof. Eliria Bornman – vir haar bydrae as navorsingsprofessor in die Departement Kommunikasiewetenskap aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa) met ʼn spesiale fokus op navorsingsmetodologie, interkulturele kontak en kommunikasie, tussengroepverhoudinge en ontwikkelingskommunikasie, asook haar onverskrokke standpuntinname oor die behoud van Afrikaans as onderrigmedium aan tersiêre inrigtings in Suid-Afrika.
 • Me. Elmarie Twilley – vir haar rol in die korporatiewe wêreld, spesifiek vir haar bydrae om die Virseker-produk te ontwikkel.
 • Elzilda Becker – vir haar rol as Afrikaanse entrepreneur en haar bydrae tot Afrikaanse mediaprodukte van hoë gehalte.
 • Ernst Roets – vir sy bydrae, as uitvoerende hoof, tot die stigting van die nuwe Afrikaanse filmmaatskappy Forum Films.
 • Evelyn Ferreira – vir sy bydrae, tot sy aftrede, as senior bestuurder van die ATKV se taalafdeling, en as historikus met ʼn spesiale belangstelling in Afrikaner-geskiedenis.
 • Flip Buys – vir sy visionêre leierskap wat daartoe gelei het dat die Mynwerkersunie omskep is in ʼn moderne Helpmekaar-beweging, naamlik die Solidariteit Beweging.
 • Frans de Klerk – vir sy lewenslange verbintenis om die idee van selfstandigheid uit te bou en tans as uitvoerende hoof van die Orania-dorpsraad.
 • Frans Jacobs – vir sy betrokkenheid by die gemeenskap en sy bydrae tot die ekonomie o.a. as ekonoom van die SA Ontwikkelingsbank.
 • Freek Robinson – vir sy lewenslange bydrae tot hoëgehalte Afrikaanse joernalistiek en TV-werk.
 • Ds. Hannes Noëth – vir sy leiersrol in die ontwikkeling van Christelike onderwys, onder andere as uitvoerende hoof van die Gereformeerde Skool Dirk Postma, en as die voorsitter van die Instituut vir Christelike Onderwys.
 • Heinrich Marnitz – vir sy rol om Afrikaanse radio- en omroepwerk wêreldklas te hou.
 • Ds. Henk Stavast – vir sy lewenslange rol in die teologie, maar ook sy bydrae om Christus in skole te hou deur sy landswye God-in-skole-fietstoer.
 • Hennie de Wet – vir sy lewenslange onbaatsugtige diens aan die Afrikaanse taal en Afrikaner-kultuurgemeenskap.
 • Prof. Herman van der Elst – vir sy bydrae as politieke wetenskaplike verbonde aan die NWU.
 • HP Steyn – vir hom en die hele span vir die vestiging van Kragdag as ʼn volwaardige Afrikanergebeurtenis.
 • Ian Collyn – vir sy rol as entrepreneur en sy vermoë om deur die versekeringswêreld te help met die mobilisering van Afrikaanse kapitaal.
 • Ingrid Erlank – vir haar bydrae as joernalis en redakteur van Afrikaans.com.
 • Prof Irma Eloff – vir haar bydrae tot die ontwikkeling van Afrikaanse opvoedkunde, haar rol in die Afrikaanse akademie en haar jongste rol as voorsitter van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns.
 • Adv. Jaco de Beer – vir sy bydrae as advokaat en spesifiek sy verbintenis om Afrikaans in die regsberoep te beskerm.
 • Dr. Jaco Deacon – vir sy ondersteuning aan beheerliggame as onderwysregskenner, en vir sy rol as adjunkhoof van FEDSAS.
 • Jaco Kleynhans – vir sy vermoë om Suid-Afrikaanse en internasionale politieke kwessies verstaanbaar weer te gee, asook sy rol as hoof uitvoerende beampte van die Orania Beweging.
 • Prof. Jacques van der Elst – vir sy bydrae tot die ontwikkeling van Afrikaans en die akademie, en sy lewenslange betrokkenheid by die georganiseerde Afrikaanse wêreld, wat onder meer sy rol by die SA A Akademie vir Wetenskap en Kuns, die Afrikaanse Taalraad en Akademia insluit.
 • Jakkie van der Colff – vir sy bydrae om ander te help deur duisende kilometers deur Afrika en Suid-Afrika op sy fiets af te lê. Dit sluit ʼn fietstoer van 4 200 km op 74-jarige ouderdom, en ʼn toer deur die Karoo op die ouderdom van 75 in.
 • Jan Bosman – vir sy bydrae tot die ontwikkeling van Afrikanerdenke en spesifiek sy rol as uitvoerende hoof van die Afrikanerbond.
 • Jan Groenewald – vir sy lewenslange diens op verskeie vlakke aan die Afrikanergemeenskap, maar spesifiek sy bydrae tot die ontwikkeling van Kleinfontein.
 • Adv. Johan du Toit – vir sy algemene bydrae in die regsberoep, met spesifieke verwysing na sy rol in die onlangse kwessie oor godsdiens in skole en verskeie taalsake.
 • Johan Kruger – vir sy besonderse bydrae tot die uitbou van Solidariteit op verskeie terreine, maar veral vir sy bydrae tot die ontwikkeling van die idee van minderheidsvakbonde en ook vir sy rol as adjunkbestuurshoof van Solidariteit.
 • Prof. Johann Rossouw – vir sy bydrae in die akademie en spesifiek filosofiese denke van die Afrikaner-kultuurgemeenskap.
 • Kallie Kriel – vir sy betrokkenheid by Afrikanerkwessies, maar spesifiek sy leierskap waardeur Afriforum gestig en uitgebou is tot ‘n burgerregte-organisasie van meer as 200 000 lede.
 • Prof. Koos Adendorff – vir sy bydrae tot die ontwikkeling van Afrikaanse onderwys op ʼn Christelike grondslag, onder andere as rektor van die AP Akademie.
 • Prof. Koos Pauw – vir sy bydrae tot die aktiewe bevordering van Afrikaans as medium van onderrig by Unisa en sy rol as waarnemende Direkteur-generaal van die nuwe Departement van Kuns, Kultuur, Wetenskap en Tegnologie.
 • Leana Leonard – vir haar bydrae as uitvoerende hoof tot die ontwikkeling van S-Leer, die nuwe Afrikaanse instelling vir voortgesette leer.
 • Prof. Louis du Plessis – vir sy bevordering van Afrikaans as politieke wetenskaplike en krygskundige, en ook sy sleutelrol as redaksielid van die Verklarende Politieke Woordeboek.
 • Louis Meintjies – vir sy bydrae as president van die TLU SA om boere en die landbousektor in ʼn onstuimige tyd te beskerm.
 • Lucia van Wyk – vir haar lewenslange bydrae om privaat Christelike Afrikaanse onderwys te ontwikkel, te beskerm en uit te bou.
 • Mario Pretorius – vir sy besonderse bydrae in die sakewêreld en ook as stigterslid van AfriSake.
 • Marthinus Visser – vir sy vermoë om as uitvoerende direkteur van Akademia die idee van ʼn privaat Afrikaanse Christelike universiteit uit te bou tot ʼn suksesvolle instelling.
 • Martin Jansen – vir sy lewenslange bydrae in die Afrikaanse media-, drama- en toneelwêreld.
 • Melinda Janse van Rensburg – vir haar bydrae om die Mynwerkersunie te help omskep in die Solidariteit van vandag, en haar besondere ondersteuning aan Flip Buys, voorsitter van die Solidariteit Beweging.
 • Meyer Le Roux – vir sy kreatiwiteit om Afrikaanse emosie te omskep in ʼn besigheid.
 • Niclaas Roets – vir sy bydrae om as uitvoerende direkteur van Aros die instelling te help uitbou om vandag vir meer as 1 000 onderwysstudente op ‘n Christelike grondslag onderrig in Afrikaans te gee.
 • Prof. Oppel Greeff – vir sy bydrae in die akademie, onder andere as voormalige hoof van die Departement Farmakologie by die Universiteit van Pretoria, sy gemeenskapsbetrokkenheid, sy rol in die Adviesraad van Akademia en sy jongste rol as ondervoorsitter van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns.
 • Paul Colditz – vir sy besonderse rol om beheerliggame in Suid-Afrika te beskerm en strategiese leiding te gee as uitvoerende hoof van FEDSAS.
 • Paul Dunn – vir sy bydrae om objektiewe nuus van hoë gehalte aan die Afrikaanse gemeenskap te bied as nuusredakteur van eNuus.
 • Paul van Deventer – vir sy bydrae om Sol-Tech uit te bou as een van die top tegniese kolleges in Suid-Afrika.
 • Piet du Plooy – vir sy besonderse bydrae as voormalige hoofsekretaris van Solidariteit om die Mynwerkersunie in Solidariteit te omskep.
 • Piet le Roux – vir sy betrokkenheid by die ontwikkeling van die denke van die Solidariteit Beweging, en tans vir sy nuwe rol as uitvoerende hoof van Afrisake.
 • Dr. Pieter Mulder – vir sy lewenslange bydrae om Afrikaans en Afrikaners te beskerm deur sy betrokkenheid in die akademie, politiek en die publisering van tientalle artikels en boeke.
 • Ds. Ronald Bain – vir sy besonderse vermoë om teologiese perspektief op hedendaagse kwessie te gee, en sy rol as voorsitter van Aros.
 • Ruurd van der Wal – vir sy betrokkenheid by die Afrikanerkultuurwêreld, en spesifiek by die Rapportryers met hul besonderse Bybelvasvraprojek.
 • Saskia Meijer – vir haar bydrae tot die ontwikkeling van Christelike onderwys, onder andere as uitvoerende hoof van die Instituut vir Christelike Onderwys.
 • Steve Scott – vir sy lewenslange bydrae om gewone mense in die werkplek te beskerm, sy gemeenskapsbetrokkenheid en ook vir sy rol as president van Solidariteit.
 • Susan Lombaard – vir haar bydrae om Maroela Media van bloot ʼn idee tot ʼn mediahuis met ongeveer 1,6 miljoen unieke besoekers per maand uit te bou.
 • Prof Theo du Plessis – vir sy bevordering van Afrikaans op die hoogste akademiese vlak en sy onvermoeide ywer vir die beskerming van taalregte in Suid-Afrika.
 • Theuns de Wet – vir sy lewenslange diens aan die Afrikanergemeenskap, sy betrokkenheid by Afrikanerjeug en Christelike onderwys.
 • Tiaan van Dyk – vir sy bydrae om Afrikaans in die regsberoep en Afrikaanse regslui te beskerm as uitvoerende hoof van die VRA.
 • Tjaart van der Westhuizen – vir sy vermoë om op ʼn besondere effektiewe wyse as besturende direkteur van SBM die Solidariteit Beweging se besigheidsbelange te beskerm.
 • Waldimar Pelser – vir die onverskrokke wyse waarop hy die integriteit van Afrikaanse joernalistiek en media beskerm.
 • Prof. Wannie Carstens – vir sy lewenslange bydrae om Afrikaans in die akademie en die gemeenskap te beskerm.
 • Dr. Wikus Buys – vir sy bydrae as stigterslid van Aros en sy besonderse vermoë om die lig van die Skrif op hedendaagse kwessie te laat skyn.
 • Regter William de Villiers – vir sy lewenslange bydrae in die regsberoep en sy besonderse bydrae om ook tot vandag Afrikaans as regstaal te beskerm as erepresident van die VRA.
 • William Waugh – vir sy besondere bydrae as adjunk- uitvoerende hoof van operasionele sake om Afriforum tot ʼn sterk finansiële instelling uit te bou .
 • Willie Nel – vir sy besonderse entrepreneurskap en besigheidsvermoëns, maar ook vir sy bydrae tot die ontwikkeling van die CVO-skool op Orania en sy nuutste rol as voorsitter van die opvoedingsraad van die skool.
 • Willie Spies – vir sy groot bydrae in die Afrikaner-kultuurwêreld, sy bydrae om PretoriaFM uit te bou, en die strategiese rol wat hy in burgerregtesake speel as direkteur van Hurter Spies Ing.
 • Dr. Marthinus Hermann – vir sy rol in die sakewêreld as besturende direkteur van Clover SA.