Woord van die week

Die woord/idioom van die week word verskaf deur dr. Willem Botha van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) – ‘n lewende, groeiende woordeboek wat reeds oor dekades heen geskep word.

spelskepper s.nw. (veral t.o.v. spansport)

Iemand wat ‘n voorgevoel vir die spel het waaraan hy of sy deelneem en op ‘n vindingryke, vernuftige manier dinge inisieer:  Die groot gevaar vir die tuisspan is natuurlik die giftige losskakel en spelskepper S.E. As hy toegelaat word om die wedstryd te dikteer, gaan die OP bars om die besoekers in toom te hou (Die Burger, 20 Mei 2016, E). Belowende spelskeppers sal nie op internasionale vlak aanvallende geleenthede skep as hulle gewoond is aan die slap verdediging in die Varsity-bekerwedstryde nie (Volksbl., 21 Mrt. 2015, E).© WAT

Loddereintjie s.nw.

loddereintjies. Ook lodderyntjie. (volksetimologie: Fr. l’eau de la reine, ‘n vroeëre soort reukwater). Houer vir reukwater: Onder die mooiighede van die outyd kan ‘n mens … die loddereintjies of reukflessies reken. Daar is prageksemplare van glas, porselein, silwer en selfs albaster, kunstig afgewerk om by die smaak van die vooraanstaande dames … te pas (Weekbl., 18 Mei 1962, 7). © WAT

slaaibek s.nw.

Slaaibekke (geselstaal; skertsend; verouderd).

Iemand wat vinnig en goed kan praat, of iemand wat geneig is om te babbel en soms dinge uit te lap.

hipnopompie s.nw.

Droomagtige ervaring wat ‘n mens soms het terwyl jy in die sluimertoestand tussen vaste slaap en volle ontwaking verkeer en wat eintlik nie ‘n egte droombeeld is nie; hallusinatoriese gewaarwording gedurende die proses van ontwaking uit die slaap. © WAT

ghoef  ww., geghoef. (geselstaal, veral seunstaal) Swem — met klanknabootsing van die plofgeluid van die sprong in die water: Kom ons gaan ghoef, maar pas op dat hulle jou klere nie steel nie.

skamel b.nw., skamele of onveranderd skamel; skameler, skamelste.
1 Skraps, yl, karig of ontoereikend, of wat gering is in getal of m.b.t. tydsduur; sin. skamelik (verouderd): ‘n Skamel leierskorps. Skamel poësie, prosa. ‘n Skamele liedereskat. ‘n Skamele inkomste. ‘n Skamele middagmaal. Skamele troos. Skamele voorrade. Skamele bewyse. Die toerspan is uitgehaal vir ‘n skamele 99 lopies.
2 Wat arm, armoedig of nederig is; sin. skamelik (verouderd): ‘n Skamele leefwyse, lewenstyl. Skamele besittings.       ©WAT