Om Afrikaans aan te leer, is nou binne almal se bereik ongeag waar jy jou in die wêreld bevind – solank jy toegang tot die internet het. Die Universiteit Vrystaat se Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans bied ’n aanlyn Afrikaanse aanleerderskursus vir vreemdetaalsprekers aan wat via VivA se aanlynplatform bedryf word.

Belangstellendes kan jaarliks vanaf 15 Januarie tot 15 Mei aanlyn registreer vir die 20 week lange kursus.

Die kursus bestaan uit die volgende:

  • Die basiese kursus: Gesellig Afrikaans 1 – vir studente 16 jaar en ouer met GEEN kennis van Afrikaans as vreemdetaal nie.
  • Die gevorderde kursus: Gesellig Afrikaans 2 – wat ’n beperkte agtergrondkennis van Afrikaans vereis.

Alledaagse onderwerpe, soos kos, om aanwysings te vra, toeristebestemmings in SA, ens. word ingespan om die taal se basiese grammatika, woordeskat en uitspraak aan te leer en weerspieël Afrikaans soos wat die taal deur gewone sprekers in daaglikse gesprekke gepraat word. Studente het volop toegang tot lees- en luistertekste soos gewilde Afrikaanse musiek, grappies, dialoogtemplate en vele meer. Grammatika word verduidelik, daar is verskeie mondelinge ondersteuningsmateriaal om studente te help om die taal te bemeester. Gedurende die 20 weke moet studente deurlopend assesseringstake voltooi om toegang te verkry tot die finale en formele assessering.

Vir meer inligting, om te registreer asook betalingsbesonderhede, besoek: www.gesellig-afrikaans.org.

Kontakbesonderhede vir alle kursusnavrae: geselligafrikaans@gmail.com of skakel (+27) 051 401 2816

Meer oor die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA)

VivA is ’n navorsingsinstituut en diensverskaffer vir Afrikaans in digitale kontekste en het ten doel om die gebruik en gehalte van Afrikaans plaaslik en internasionaal uit te bou deur:

  • die beskrywing en bestudering van Afrikaans in sy volle omvang;
  • die ontwikkeling van omvattende digitale en ander hulpbronne, hulpmiddele en platforms; en
  • die lewering van praktiese Afrikaanse taaldienste deur middel van tegnologie.

Produkte en dienste sluit onder andere in:

  • Woordeboekportaal (verskeidenheid woordeboeke). VivA se woordeboekportaal-app gee jou aflyn toegang tot ’n verskeidenheid woordeboeke.
  • Taaltportaal (fonologie, morfologie en sintaksis van Afrikaans).
  • Adviesportaal (stel vrae direk aan die taaladviseur).
  • Korpusportaal (soek na patrone van taalgebruik).
  • Inligtingsportaal (blogs, inligting oor simposia, ens.).

Lees meer oor VivA.