Braille in Afrikaans

Die omskakeling van Afrikaanse teks na braille – en andersom – is deesdae met die klik van ’n muis moontlik. De Pallier Gerber, met ’n B.Sc. (Honneurs) in rekenaarwetenskap wat hy aan die Universiteit Stellenbosch verwerf het, het as deel van sy finalejaarprojek dié program vir die Pionierskool vir Blindes in Worcester, ontwikkel.