Nasionale Assesserings

23 April 2017

Nasionale Assesserings

Jaarlikse Nasionale Assesserings

Hierdie gestandardiseerde toetse help die DBO om te bevestig dat elke kind in elke skool die gepaste taal- en wiskunde-vaardighede vir die graad ontwikkel.

Waarvoor word die JNA gebruik?

Die JNA word gebruik om te bepaal of ’n kind ekstra hulp nodig het of nie. Onderwysers kan die uitslae gebruik om te bepaal of hul leerders volgens die verwagting presteer. Hulle kan ook die uitslae gebruik om hul lesplanne aan te pas waar nodig. Distriksbeamptes sal die uitslae gebruik om skoolverbeteringsplanne te ontwerp en om die geskikte ondersteuning aan skole te bied.

Wie stel die JNA op?

JNA-toetse word deur bevoegde onderwerpdeskundiges en -onderwysers wat deur die DBO gekies en aangestel is, opgestel.

Wie skryf die JNA?

Alle graad 1-6- en 9-leerders in openbare skole sal die JNA skryf, volgens ’n rooster wat nasionaal saamgestel word. Graad 3- of graad 6-leerders, afhangend van die hoogste graad in ’n skool, sal die toets in onafhanklike skole wat ’n staatsubsidie ontvang, skryf.

Waaroor sal leerders getoets word?

Die leerders sal oor die taal- en geletterdheidsvaardighede wat hulle in daardie skooljaar geleer het, getoets word. Kennis en vaardighede wat in vroeër jare ontwikkel is, mag ook geassesseer word, maar die DBO verskaf riglyne oor die werk wat in die toetse gedek moet word.

Terug na skoleblad ...