Welverdiend ... Doktor Marlene!

05 April 2017

“Jou houding in die lewe sal bepaal hoe mense jou sien. Deel jou rykdom met ander, dan sal jou lewe eenvoudig en hanteerbaar wees.” – Marlene le Roux

Sedert haar aanstelling by die Kunstekaapsentrum in November 2015, het Marlene fantastiese werk gedoen om ook die armes bloot te stel aan kuns met ’n program wat die teater na die platteland neem. Van die projekte wat Marlene by Kunstekaap begin het, is die Soundtrack4life en ’n HIV/Vigs-bewustheid en opvoedingsprojek om jonger mense in staat te stel om die regte lewenskeuses te maak. Al hierdie projekte doen sy deur middel van die teater.

Haar liefde vir Afrikaans loop soos ’n goue draad deur haar lewe en dit is vir haar ook belangrik om Afrikaanse teater ’n belangrike plek by die Kunstekaapsentrum te gee. In 2016 was nagenoeg 41 % van die produksies by hierdie teaterkompleks Afrikaanse teater gewees. Deel van hierdie Afrikaanse skatkis is die Suidoosterfees wat jaarliks daar aangebied word.

“Ek het grootgeraak met Afrikaans. Dis my gebedstaal, my liefdestaal en die taal waarin ek geleer lees het. Dis die taal wat wêrelde vir my oopgemaak het. Vandag besef ek Afrikaans behoort eintlik aan niemand nie. Die taal behoort aan die sprekers wat dit besig. Ons taak is om te sorg dat Afrikaans deel bly van die groter Suid-Afrikaanse samelewing, net soos isiXhosa, isiZulu en al die ander inheemse tale hulle regmatige plek verdien,“ sê Marlene.

Tydens die seremonie waar Marlene saam met filmmaker Anant Singh en Mildred Mandu Ramaka-Lesiea, ’n politieke aktivis, deur die instelling met eredoktorsgrade vereer is, was emeritus-aartsbiskop Desmond Tutu een van die eregaste gewees. Sy het in haar toespraak aan hom hulde gebring vir die rol wat hy in haar lewe gespeel het en ’n spesiale boodskap met almal teenwoordig gedeel: “Jou houding in die lewe sal bepaal hoe mense jou sien. Deel jou rykdom met ander, dan sal jou lewe eenvoudig en hanteerbaar wees.”

Marlene is ‘n Ambassadeur vir Afrikaans. Lees meer oor haar hier.