Organisasies

Afrikaans verras 

Diegene wat meen die Afrikaanssprekendes se gemeenskapslewe is dood, is siende blind vir die nuwe lewenskrag in dié gemeenskappe. Hierdie organisasies wat vanuit die Afrikaanse leefwêreld ontstaan het, werk op 'n dinamiese manier saam. Hul vorm netwerke en vennootskappe wat hul in staat stel om met die regering van die dag op alle vlakke te praat, te onderhandel, te beding, goeie verhoudinge te ontwikkel en saam te werk sonder om hul eie identiteit prys te gee. Hulporganisasies verskaf ondersteuning en taalorganisasies bedien met raad en daad.

Kom praat saam oor jou betrokkenheid by Afrikaanse organisasies. Hoe voeg dit waarde by tot jou lewe. Deel foto’s, video's of interessante gebeure op jou organisasie se
kalender. Klik hier ...

Taalorganisasies

Hier volg 'n lys taalorganisasies, wat hulle bied, kontakbesonderhede en interessante projekte waarby jy kan inskakel.

Lees meer ...

Hulporganisasies

Hier volg 'n lys hulporganisasies, wat hulle bied, kontakbesonderhede en interessante projekte waarby jy kan inskakel.

Lees meer ...

Kultuurorganisasies

Hier volg 'n lys kultuurorganisasies, wat hulle bied, kontakbesonderhede en interessante projekte waarby jy kan inskakel.

Lees meer ...

Trusts en Fondse

Hier volg ‘n lys van trusts- en fondse-organisasies, wat hulle bied en hul kontakbesonderhede.

Lees meer ...

Akademiese organisasies

Hier volg 'n lys akademiese organisasies, wat hulle bied, kontakbesonderhede en interessante projekte waarby jy kan inskakel.

Lees meer ...