Organisasies

Meer as 500 leerders van skole in die Wes-Kaap sal vanjaar (2018) Fedsas se leerderberade bywoon. Dié berade word deur die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole (Fedsas) in samewerking met die Stad Kaapstad gereël.

Die rede vir hierdie byeenkomste is om hoërskoolleerders, wat op skoolbeheerliggame dien, beter voor te berei vir hul rol en funksie op hierdie beheerrade.

In 2017, het 140 leerders van skole in die Wes-Kaap die eerste beraad bygewoon en dit was ’n reusesukses,” het Danie van Wyk, Wes-Kaapse bestuurder van die Suid-Afrikaanse Onderwys Ontwikkelingstrust (SAOOT), gesê.

Lees meer ...

As gevolg van hierdie sukses was daar versoeke uit die verskillende onderwysdistrikte om dit na meer gebiede uit te brei. Fedsas het die ondersteuning van die verskillende distriksmunisipaliteite, asook die Wes- Kaapse onderwysdepartement.
Altesaam sewe leerderberade is vir vanjaar gereël. Kaapstad, Worcester, George, Paarl, Oudtshoorn, Bredasdorp en Malmesbury is volgende aan die beurt. Rig navrae per e-pos aan weskaap@saoot.org.za of besoek Fedsas by www.fedsas.org.za

Kyk hier …

Nuttige opvoedkundige webtuistes

Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging www.atkv.org.za Die ATKV is reeds jare lank sinoniem met die omvattende, inklusiewe uitbou en bewaring van Afrikaans as lewende erfenis. Hulle bied jaarliks 30 kultuurprojekte aan en is ook nou betrokke by onderwysontwikkeling met toegang na hulpbronne vir skole, onderwysers en leerders.
Afrikaanse Taalraad afrikaansetaalraad.co.za Die ATR is ʼn inklusiewe organisasie wat alle mense saamsnoer rondom Afrikaans; gerig op die bemagtiging van die Afrikaanse taalgemeenskap en die bevordering en beskerming van Afrikaans. Die organisasie bied toegang tot heelparty taal-, letterkundige en akademiese hulpbronne – ook ‘n afdeling spesiaal vir onderwysers. Die skakels na ‘n paar kalenders en nuus hou jou op hoogte van die jongste gebeure en programme vir deelname.

Die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge

http://www.fak.org.za/

Die FAK bestaan reeds sedert 1929, en het ook ‘n program vir die bevordering van Afrikaans onder die jeug. Benewens die jaarlikse Afrikaanse Skole-ekspo, bied My Klaskamer op hul webtuiste toegang tot gratis hulpmiddels vir onderwysers, organiseer hulle jaarliks ‘n Oorsprong van Afrikaans-toer na Europa en bied skole toegang tot ‘n Jeugplaas.

FEDSAS: Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole

http://www.fedsas.org.za/Home/

FEDSAS is die nasionale verteenwoordigende organisasie van skole-beheerliggame. Die organisasie se grootste doelwit is om die hoogste, internasionaal-erkende onderwysstandaarde in openbare skole wat lid van die organisasie is, te handhaaf en uit te bou. Hul uitgebreide jaarprogram bied ontwikkelingsprogramme vir skole, onderwysers en leerders aan. Daar is ‘n magdom tegniese en regulatoriese hulpbronne, danksy vennootskappe met die grootste rolspelers in die bedryf – insluitend op Regeringsvlak. FEDSAS is ook die tuiste van SAOOT (SA Onderwysontwikkelingstrust), wat hom beywer vir onderwysontwikkeling in voorheen benadeelde gemeenskappe.

SA Onderwysersunie

http://www.saou.co.za/

Die SAOU is sekerlik een van die mees gevestigde onderwysorganisasies in die land. Benewens finansiële en ander steundienste en skakeling met ander onderwysersunies, is die aandag sterk op professionele verryking vir onderwysers en beroepsteun in uiteindelik ook die beste belang van leerders. Danksy die unie se wye netwerkaffiliasies, is daar toegang tot ontwikkelingskursusse op alle vlakke en alle vakgebiede.

Skoleondersteuningsentrum (SOS)

https://helpendehand.co.za/skole-ondersteuningsentrum/

Solidariteit Helpende Hand se SOS bied praktiese opleiding en hulpmiddels vir Afrikaanse onderwysers wat Wiskunde en Afrikaans aanbied. Die programme sluit uiteenlopende werksessies en slypskole vir leerders en onderwysers in en ‘n aanlynwinkel (Die Markplein) waar vraestelle en werkkaarte gekoop en verkoop kan word.

Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans

http://spa.lumidevx.co.za/

Die SBA se hoofdoel is die bemagtiging van arm gemeenskappe om deur geletterdheidsontwikkeling ‘n pad na selfonderhouding te kan stap. Die programme wissel en is gemik op kinders tussen 4 – 19 jaar oud. Daar is ook werksessies vir ouers van die leerders, vir onderwysers oor die ontwikkeling en bestuur van geletterdheid, en die opleiding van skoolverlaters om hul taalvaardighede te verbeter.

Die Vereniging vir Afrikaanse Wiskunde-onderwysers

http://skoolwiskunde.co.za/

Om Afrikaanssprekende wiskunde-onderwysers te ondersteun deur middel van opleiding in die nuutste onderrigmetodes en tegnologie.

Virtuele Instituut vir Afrikaans

https://viva-afrikaans.org/

VivA is ‘n navorsingsinstituut en diensverskaffer vir Afrikaans in digitale kontekste wat hom daarvoor beywer om die gebruik en gehalte van Afrikaans plaaslik en internasionaal uit te bou. Hul programme en omvattende (digitale) hulpbronne word deurentyd aangevul en is gerig op die beskrywing en bestudering van Afrikaans in sy volle omvang en in alle kontekste, om platforms en hulpmiddels te skep vir gesproke en geskrewe Afrikaans en ‘n tegnologie-gedrewe Afrikaanse taaldiens te bied.

Vriende van Afrikaans

https://www.atkv.org.za/Taal/Vriende-van- Afrikaans

Die VVA beywer hom vir die beskerming en behoud van Afrikaans in al sy vorme. Die grootste projek is die boektrommels vir verdienstelike skole en kleuterskole en ‘n voorleesprojek. Hulle bied landwyd slypskole aan om onderwysstudente te help om tweedetaalsprekers van Afrikaans te inspireer, asook voorleeswerksessies vir ouers.