Kompetisies

Daar is min dinge so lekker as om beloon te word met ‘n toekenning vir sukses as jy jou staal gewys het. Klik gerus op die skakels hier onder vir meer inligting oor die talle kompetisies wat elke jaar landwyd vir leerders aangebied word. Klik hier… en laat weet asseblief vir ons van enige kompetisies wat dalk nie op hierdie lys voorkom nie.

Wys jou staal!

Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging

https://www.atkv.org.za/

Bykans ‘n derde van die ATKV se magdom kultuurprojekte is spesifiek gerig op skole en leerders; en sluit ‘n paar kompetisies in. Die fokus is musiek, sang, toneel, debat en taalvaardigheid: Applous, Komposisie-kompetisie, Rapport Kore-kompetisie, Tienertoneel, Handevat, Redenaars, Debat, Animato en die Afrikaans-Olimpiade. Benewens die Olimpiade, wat sy eie skakel het, is meer inligting (ook oor hoe om in te skryf) oor al die ander kompetisies op een blad beskikbaar.

Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge

http://www.fak.org.za/

Die FAK bied jaarliks die Afrikaanse Skole-ekspo aan vir leerders in Suid-Afrika en Namibië. Dit is ‘n elektroniese kompetisie wat op leerders se kreatiewe hantering van Afrikaans fokus.

Litnet: Kuberklas Kreatief

http://www.litnet.co.za/

Vir diegene wat nog altyd daarvan gedroom het om hul skryfwerk te publiseer, bied Litnet ‘n kuberklas vir talentvolle leerders aan. Jy handig jou skryfwerk in en dan word dit gelees en dalk gekeur vir publikasie.

Nasionale Skynhofkompetisie vir Skole

http://www.up.ac.za/

‘n Redelike jong kompetisie (in 2012 vir die eerste keer gehou) wat aan leerders geleentheid bied om hul navorsings-, skryf- en mondelinge forensiese vaardighede te ontwikkel. Die kompetisie is daarop gemik om bewustheid en begrip van die Grondwet en die waardes wat dit beliggaam, in skole en gemeenskappe te verskerp. Debatte kan in enige van die amptelike tale gevoer word.

Skryfgeheime: Skryfkompetisies

https://www.skryfgeheime.com/
gratis/skryfkompetisies/

Skryfkompetisies

Suid-Afrikaanse Taalbond

http://www.sataalbond.co.za/

Die welbekende jaarlikse Taalbond Tweetaligheidseksamen bestaan reeds sedert 1953. Benewens inligting oor hoe om vir die eksamen in te skryf, is daar ook skakels na vorige eksamenvraestelle. Die name van vorige jare se toppresteerders word ook op die webblad gepubliseer.

US Woordfees: Woorde Open Wêrelde (WOW)

http://woordfees.co.za/inhoud/wow/meer-oor-wow

‘n Uitvloeisel van die US se Woordfees op Stellenbosch, met ‘n kompetisie in spelvaardighede as hooffokus om taalvaardigheid in veral armer gemeenskappe te bevorder. WOW sluit ook ander projekte in, soos die ontwikkeling van skoolkoerante, verf-en-vers-werksessies en gesprekke met skrywers. Die program strek oor die hele jaar.

Van Huyssteens Onvoorbereide Redenaarsfees

https://www.facebook.com/Van-Huyssteens-Oratorical-Festival-355225294506012/
OF
Kontak: gielie@gieliehofmann.co.za

’n Redenaarskompetisie vir hoërskoolleerders.