Menings

Die menings en standpunte wat hier staan, is die menings en standpunte van onafhanklike persone en weerspieël nie noodwendig die mening van Afrikaans.com se redaksie of aandeelhouers nie. Klik hier … en kom gesels saam! Deel jou opinie of insigte, interessante lees- of kykstof met ons en gesels saam oor sake wat op almal se lippe is.

 

Voortbestaan van Afrikaans as onderrigtaal

Die vernaamste standpunte in die huidige aktuele debat oor Afrikaans het 'n konteks en 'n agtergrond. Dit kan nie in isolasie gesien word nie. Die gebeure by die Universiteit van Stellenbosch het die debat oor die plek van Afrikaans in Suid-Afrika op die spits gedryf - nie net as onderrigtaal nie, maar ook of die taal gaan oorleef.

Lees meer ...

Afrikaner, Afrikaan en/of Afrikaans?

Daar is nie vandag ’n klinkklare antwoord op die vraag wie Afrikaners of Afrikaanssprekendes is nie. Hulle het uiteenlopende politieke standpunte en geloofsoortuigings, maar op elke kaart is hul teenwoordigheid en bydrae onmiskenbaar. 

Lees meer ...

Moedertaalonderrig, meertaligheid of nie?

In die Suid-Afrikaanse onderwyskonteks was taal nog altyd 'n sentrale kwessie. Moedertaalonderrig en meertaligheid in Suid-Afrika ontlok 'n verskeidenheid debatte en menings.

Lees meer ...

Taaldebat

Wat is op die spel in die taaldebat? 

Lees meer ...

 

Wat sê jy?

Dink jy Afrikaanssprekendes het ‘n sekere beeld en word almal oor een kam geskeer?

 Wys resultate

 plugin