• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Druk

Hoe doen ek aansoek vir beurse of lenings?

A30Beurse en lenings word geadverteer in universiteitsjaarboeke en daar is twee soorte…

1. Beurse en lenings geadverteer en ten volle gehanteer deur private instansies;

2. Beurse en lenings verskaf, geadverteer en bestuur deur Universiteite.

Vir steun deur private instansies moet die aansoeker direk met die betrokke plek korrespondeer om inligting en aansoekvorms te kry. Die adresse is in die jaarboeke. Lees meer…

  

Die regte prosedure

 • Bestudeer die jaarboek noukeurig en kies vir watter beurse of lenings jy volgens punte kwalifiseer.
 • Maak ’n lys van al die beurse en/of lenings waarvoor jy wil aansoek doen. Jy sal ’n hele paar moet oorweeg.
 • Kry die regte aansoekvorms per afspraak, per pos of epos by die Universiteit se hoof van beurse.
 • Sorg dat die vorms korrek ingevul en oral onderteken is, waar dit vereis word.
 • Maak seker dat al jou aansoeke vergesel word van dokumente wat aangevra word.
 • Stuur die vorms betyds aan die afdeling Beurse en Lenings (Voorgraads). 

 

Wie kwalifiseer vir beurse en lenings?

Twee faktore tel met die toekenning van geldelike steun: jou akademiese prestasies en jou finansiële omstandighede. Spel dit duidelik op skrif uit en gee nodige bewyse.

Vir beurse en lenings moet jy voltyds registreer en studeer en die volle program suksesvol deurvoer. Jy moet natuurlik vooraf aan die nodige akademiese vereistes voldoen.

 

Finansiële behoeftigheid

As die Universiteit jou aansoek volgens jou skoolprestasies goedkeur, word jou geldelike situasie daarna oorweeg:

 • Bewyse van jou eie finansies asook dié van jou ouers of voog of eggenoot moet verskaf word.
 • Salarisstate, bankstate of briewe van hul werkgewers moet ingedien word om feite te staaf.
 • Indien die ouers of voog ’n pensioenaris is of  ’n aftree-pakket aanvaar het, moet dit bewys word.
 • As die ouer of voog ’n eie besigheid of boerdery het, moet die mees onlangse en behoorlik geouditeerde finansiële state daarvan voorgelê word.

Indien die Universiteit so bepaal, sal hulle jou die nodige steun verskaf of jou laat weet dat jy nie kwalifiseer nie en waarom.

Media24 Naspers culturalaffairs DGMT Rupert Stigting Die Burger Het Jan_MArais_Nationale_Fonds dagbree