Test

Oostelike Afrikaans (Oosgrensafrikaans)

Die Oostelike Afrikaanse varieteit staan ook bekend as Oosgrensafrikaans, Voortrekkerafrikaans, Boere-Afrikaans en Transvaalse Afrikaans. Dit word beskou as die grondslag van Standaadrafrikaans.

Skryf- en praattaal

Om die kort afstand van een dorp na ’n ander af te lê en daar ’n taal te hoor wat heeltemal anders op die oor val as die taal van die dorpie wat jy pas verlaat het, was eens in die Lae Lande glad nie vreemd nie. Die groot variasie het mettertyd vervlak, en die Nederlandse dialekte is vandag veel nader aan mekaar, maar trotse dialeksprekers laat steeds – en gráág – hul unieke tongval hoor.

Kaapse Afrikaans (Bo-Kaaps)

Bo-Kaaps staan knus langs haar suster, Kaaps, as variëteit van Afrikaans. Waar Kaaps beskou word as die loslitsussie met die jive, is Bo-Kaaps die intellektuele, spirituele ousus – die oerbron van Afrikaans as geskrewe taal, skryf Johanna van Eeden.

Kaapse Afrikaans (Kaapse Vlakte-Afrikaans)

Kaaps is waarskynlik een van die veerkragtigste en kreatiefste variëteite van Afrikaans. Dit het sy ontstaan uit geografiese realiteite, maar het metterjare ontwikkel tot ‘n sosiolek ('n Dialek wat met 'n sosiale stand geassosieer word staan as 'n sosiolek bekend).

Reeks: Afrikaans is #onmisbaar in die mond van sy mense – Namakwalands

Uit Afrikaans se drie hoofvertakkings – Kaapse Afrikaans, Oosgrens-Afrikaans en Oranjerivierafrikaans – het verskeie subvariëteite gespruit. Een van die kleurvolste daarvan is Namakwalands, met sy wortels in Oranjerivierafrikaans, skryf Johanna van Eeden.

Reeks: Afrikaans is #onmisbaar in die mond van sy mense – Griekwa-Afrikaans

Afrikaans is onmisbaar in die mond van sy mense. Haar krag lê in álmal wat dit praat – ongeag dialek of variëteit. Vroeër jare was dit ‘n emosiebelaaide debat, toe sommige sprekers gemeen het Standaardafrikaans staan in ‘n hoër sosiaal-maatskaplike klas as die res.
Griekwa-Afrikaans as streektaal het sy wortels in Oranjerivierafrikaans.

Afrikaans as universiteitsvak? Studente en kenners deel hul insig

Is Afrikaans as universiteitsvak se dae getel of is daar steeds ’n blink toekoms vir ons moedertaal? Ons nader ’n paar kenners en studente om hul gevoel daaroor te kry.

Video van die week

Sukses - Afrikaanse produkreekse

Net soos Hollywood, spog Suid-Afrika ook met ’n klomp bekendes wat met hulle eie produkreekse spog. Maar is dit regtig die moeite werd? Annelien van Basten het gaan uitvind.