ROF (Rapport Onderwysfonds)

‘n Blink toekoms vir kinders wat wil leer

Die Rapport Onderwysfonds ondersteun enigiemand wat in Afrikaans wil klasgee en vir wie onderwys ‘n roeping en passie is. Studielenings en -beurse word aangebied met die doel om Afrikaans se plek op die Suid-Afrikaanse taallandskap uit te brei en te versterk. Die fonds maak staat op individue, organisasies en die sakesektor vir geldelike steun en het in 2015, 208 leningsbeurse toegeken.

Lees meer by: www.rof.org.za

Kontak:  
Facebook: https://www.facebook.com/search/top/?q=Rapport%20Onderwysfonds

Projekte:  

Lees suksesstories hier: Facebook:

Lees meer hier