FW de Klerk Stigting

Afrikaans en nalatenskap

Die FW de Klerk Stigting bevorder en beskerm FW de Klerk se presidensiële nalatenskap deur dít waarvoor hy gewerk het tydens sy presidensie, te steun.

Die Stigting steun en bevorder die Grondwet, die Handves van Regte en die oppergesag van die reg deur die aktiwiteite van die Sentrum vir Grondwetlike Regte.

Die Stigting ondersteun ook liefdadigheidsorganisasies wat omsien na gestremde en benadeelde kinders, en verstrek inligting oor FW de Klerk se presidensie en die faktore wat gelei het tot Suid-Afrika se oorgang na ’n nie-rassige grondwetlike demokrasie.

Lees meer hier: www.fwdeklerk.org