Dagbreek Trust

Die doelstelling van Dagbreek Trust is die bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur deur finansiële ondersteuning aan effektiewe instansies en geleenthede en/of die inisiëring van Suid-Afrikaanse projekte in die Afrikaanse taal- en kultuuromgewing.

Webtuiste: www.dagbreektrust.com