Cordis Trust Gedenktrust vir Mardene Marais

Afrikaans het deernis

Die Cordis Trust is in 2000 opgerig en befonds deur dr Fanie Marais as 'n gedenktrust vir Mardene Marais (28/08/1968-18/10/1989). Sy was van 1987 - 1989 'n student aan RAU (nou UJ). Die Marais-gesin het in 1990 die Mardene Marais-gedenkbeurse vir Afrikaans voorgraads ingestel en in 1999 is dit ook na Honneursstudie uitgebrei. Die doelwitte van die trust is deernisprojekte (Teater van die lewe), skeppende Afrikaans (Afrikaanse woordkuns) en die bevordering van geestelike werk (Boodskap van hoop). Dit word met behulp van medewerkers deur die trustees gefasiliteer.

Lees meer hier: www.cordistrust.co.za/