Atterbury Trust

Beurse vir Afrikaans

Die Atterbury Trust

Die Atterbury Trust ken beurse vir tersiêre studies aan minderbevoorregte studente toe. Die belangrikste kriteria vir die toestaan van hierdie beurse is finansiële behoeftigheid en geïdentifiseerde potensiaal. ’n Verdere doelstelling van die trust is om Afrikaanse skole en kleuterskole in die mindergegoede, westelike voorstede van Pretoria finansieel te ondersteun met die instandhouding en opgradering van fasiliteite, asook met die subsidiëring van salarisse van onderwysers.

Bykans 350 studente van regoor Suid-Afrika het sedert 1999 beurse van die Atterbury Trust ontvang. Die bykans 150 studente wat reeds hul studies suksesvol voltooi het, lewer tans ’n bydrae tot die ekonomie van ons land as ingenieurs, ouditeure, onderwysers, regslui en in vele ander professionele rigtings.

’n Tweede doelstelling van die Atterbury Trust is die bevordering en uitbouing van kuns en kultuur. Die Atterbury Teater by Lynnwood Bridge in Pretoria is in Mei 2011 voltooi. Die teater het vanuit die staanspoor deur middel van gehalteproduksies, asook die Atterbury Nasionale Klavierkompetisie, by die ontwikkeling van talent betrokke geraak.

Beursaansoeke vir 2016 is gesluit.

Doen aansoek vir 2017.

Hoe om aansoek te doen vir 'n Atterbury Trust-studiebeurs:

  • Is jy Afrikaanssprekend?
  • Het jy finansiële ondersteuning broodnodig?
  • Is jy doelgerig?
  • Wil jy 'n verskil in jou onmiddellike omgewing maak?

    Lees meer: www.atterburytrust.org