Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT)

Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT)

Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) is ’n omvattende sinchroniese verklarende woordeboek, primêr gerig op huidige taalgebruik. So ’n woordeboek moet op ’n omvattende manier verslag doen van die woordeskat van Afrikaans.
Die werk aan die WAT is ’n wetenskaplike praktyk wat lei tot die publikasie van ’n woordeboek wat as’n belangwekkende opleidings-, navorsings- en onderriginstrument gebruik kan word.

Projekte

Borg 'n Woord
"Genoeg geflankeer. Haak af met Afrikaans en borg 'n woord!" (Deon Meyer)

Borg 'n woord teen R100 per woord en teen R5 000 per woord behoort daardie woord net aan jou.

  • Jy ontvang 'n sertifikaat met jou naam en die woord of woorde wat jy borg.
  • Twee deelnemers kan elk R25 000 wen in 'n prystrekking geborg deur Sanlam.
  • Hoe meer woorde jy borg, hoe groter is jou wenkans.
  • Gratis toegang tot die Aanlyn-WAT vir ses maande of vyf jaar (vir 'n R5 000-borgskap).
    • Maak 'n direkte inbetaling en stuur 'n bewys van inbetaling met "Borg 'n Woord" en jou naam as verwysing, asook jou woord of woorde en kontakbesonderhede (e-posadres en telefoonnommer).
    • Stuur 'n tjek na WAT Trust, Posbus 245, Stellenbosch, 7600 met jou woord of woorde en kontakbesonderhede (e-posadres en telefoonnommer).
    • Klik hier om via GivenGain se webblad per kredietkaart te betaal of  'n direkte inbetaling te maak.
Bankbesonderhede WAT Trust
Naam van bank: ABSA
Rekeningnommer: 4078244585
Takkode: 632005
Algemene kontakinligting Adres: Buro van die WAT, Posbus 245, Stellenbosch, 7599
Telefoonnommer: +27 21 887-3113+27 21 887-3113
Faksnommer: +27 86 558 2739
E-pos: E-pos die Buro
Lees meer www.wat.co.za