Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA)

Afrikaans het 'n antwoord

Die Virtuele Instituut vir Afrikaans, VivA, is 'n webtuiste waar alle vrae oor Afrikaans en die gebruik van Afrikaans beantwoord word. Navorsing en inligting oor Afrikaans word gratis gedeel met die doel om die gebruik en gehalte van Afrikaans te stimuleer en uit te bou. Hulpbronne en hulpmiddels word hier beskikbaar gemaak en 'n omvattende taaldiens word ontwikkel waar jy anwoorde kan kry oor taaltameletjies wat jou pla.
Lees meer: www.viva-afrikaans.org

Kontak

Facebook VivA
Twitter VivA_Afrikaans
VivA se stigterslede is
  • Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK);
  • Die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV);
  • Die Dagbreek Trust; en
  • Noordwes-Universiteit (NWU).
Voorsitter Mnr Japie Gouws (ATKV).
Uitvoerende direkteur Prof Gerhard van Huyssteen (NWU).
Skakelpersoon Marlie Coetzee: navraag@viva-afrikaans.org
Projekbestuurder Marlie Coetzee
Telefoonnommer +27 18 299 1020+27 18 299 1020
E-pos navraag@viva-afrikaans.org
Taaladviseur Me Sophia Kapp
Telefoonnommer +27 62 126 0295
E-pos sophia@viva-afrikaans.org
Uitvoerende direkteur Gerhard van Huyssteen
E-pos: gerhard@viva-afrikaans.org

Projekte

Raak woordslim met VivA. Lees meer: www.viva_afrikaans.org

Laai die VivA-toep hier af: https://itunes.apple.com/us/app/viva-woordeboekportaal/id1017674177?ls=1&mt=8

Lees meer: www.viva-afrikaans.org

Besoek die VivA-adviesportaal hier ...