Stigting vir die Bemagtiging deur Afrikaans (SBA)

Afrikaans is geletterd

Sigbaar Afrikaans (SBA) bemagtig leerders, vroeë skoolverlaters en volwassenes met behulp van geletterdheids- en vaardigheidsaksies en bou aan die hoër funksies van Afrikaans. Geletterdheid en kritiese denke onder Afrikaanssprekendes is SBA se hoofdoel. Kommunikasie- en syfervaardigheid word uitgebrei deur ondersteuning te gee aan die onderwyssektor en hul programme ondersteun selfstandigheid en omgewingsbewustheid.
Lees meer: www.sbafrikaans.co.za

Projekte

Lees is 'n fees!


Handboekvertalings

Dramatiese Kunste Handboek

Leerders wat Dramatiese Kunste vanaf graad 10 tot 12 as vak neem, het die geleentheid om dit vanaf 2016 in Afrikaans te doen. Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans het die behoefte aan hierdie projek geïdentifiseer, aangesien hierdie handboeke tot op hede slegs in Engels beskikbaar was. Lees meer ...
Funda!
Die Funda!-koerantbylaag wat fokus op voortgesette leesonderrig in die intermediêre en senior skoolfase, speel 'n belangrike rol in die ontwikkeling van 'n leeskultuur onder jong leerders en vorm die bousteen wat volg op die Zoë-leesprojek. Die bylaag ondersteun algehele bevordering van geletterdheid en verwante vaardighede soos lees, begrip, taal en skryf. Funda! Lees meer... 
Zoë-Voorleesprogram
Die Zoë-leesprojek is 'n baie suksesvolle program wat daarop gemik is om geletterdheid in die ouderdomsgroep 3 tot 9 jaar deur middel van ’n voorleesprogram te verbeter. Die Zoë-leesprojek het sy ontstaan te danke aan twee sussies, Nasia en Zoë Davids – kinders van Afrikaansonderwysers.  Lees meer ...

Kreatiewe kunste en ontwikkeling (KKO)

Ouma Penvloei: Stories uit unieke streke
Met hierdie projek reik die SBA uit na nog 'n teikengroep, nl. die volwassene wie se vertellings uit vervloë dae oor spesifieke gebeurtenisse en ervarings van die streek uit die vergetelheid geruk word. Hierdie stories word verfilm en verwerk tot beeldmateriaal wat tydens die US Woordfees gratis aan die wyer publiek vir besigtiging beskikbaar gestel word.  Lees meer ...

Teaterbywoning
Hierdie projek het ten doel om leerders die geleentheid te gee om aan ’n volskaalse professionele teateropvoering blootgestel te word. As deel van hierdie projek kry ten minste 400 dramaleerders, asook opvoeders van ’n verskeidenheid skole, die geleentheid om ’n opvoering van spesifiek 'n voorgeskrewe werk by te woon.  Lees meer ...

Dramaverryking
Die doel van hierdie projek wat fokus op graad 8 - 12-leerders, is primêr om diegene met toneelspeltalent genoegsame blootstelling aan afrigting te gee en voor te berei vir die Nasionale Toneelspelkompetisie vir Hoërskoolleerders. Dié kompetisie fokus op individuele deelname. ’n Drama-opvoeder besoek skole in fokusareas en identifiseer leerders met talent. Lees meer ...

Mentorskap en slypskole


Slypskole
Slypskole het ten doel om leerders prakties te ondersteun in kreatiewe skryf, leierskap, sprekervaardigheid, kommunikasie en finansiële verantwoordelikheid. Hierdie slypskole word deur kundiges by skole in die SBA-fokusareas aangebied. Leerders neem interaktief deel en word prakties geskool. Die slypskole word ook in samewerking met die Kunstekaap Uitreikprogram in plattelandse areas aangebied. Lees meer ...

 

Kontak

Uitvoerende hoof

Dr Niel le Roux

Skakelbeampte Bianca Greeff: 021 910 6618;  bianca@sbafrikaans.co.za
Kontakpersoon Nelmari Kemp (Operasionele Programbestuurder)
021 910 6608; nelmarisba@mweb.co.za
Facebook Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans
Twitter @sba