PAN-Suid-Afrikaanse Taalraad (PANSAT)

PANSAT se verantwoordelikheid is om die bewussyn van veeltaligheid as 'n nasionale bate te bevorder en voorheen gemarginaliseerde tale aktief te bevorder en te ontwikkel.

Lees meer: http://www.pansalb.org.za/afrikaans.html