Die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut (SAVI)

Afrikaans vir begrip en betekenis

Die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut (SAVI) is ’n professionele organisasie vir taalpraktisyns in Suid-Afrika. Alle vertalers, tolke, teksredigeerders, proeflesers, teksresensente, terminoloë, kopieskrywers en enigiemand wat by die taalbedryf betrokke is, kan aansluit. SAVI is nie ’n werkverskaffingsagentskap nie.
SAVI bied hulp aan alle taalpraktisyns.

Lees meer: www.translators.org.za