Die Internasionale Vereniging vir Afrikaans (IVA)

Die Internasionale Vereniging vir Afrikaans (IVA)

Die Internasionale Vereniging vir Afrikaans (IVA) is ’n internasionale netwerk ter bevordering van wêreldwye skakeling van sake wat Afrikaans raak. Die hooffokus is op die ondersteuning van die onderrig van Afrikaanse taal- en letterkunde op akademiese vlak, maar ook van ander aspekte wat die bevordering en uitbreiding van Afrikaans op internasionale vlak beoog.

Die IVA is ʼn wêreldwye vereniging van Afrikaansdosente en studente wat sonder winsbejag optree. Enige Afrikaanse dosent of student kan by die IVA aansluit.

Die IVA is aanvanklik onder die vaandel van die Akademie vir Wetenskap en Kuns geloods, en later met die ondersteuning van die Afrikaanse Taalraad verder geneem. Twee aanvanklike beplanningsessies het in die loop van 2016 plaasgevind. Die IVA word tans deur ʼn voortsettingskomitee bestaande uit die volgende mense bestuur:

Kerntake:

  • Om wêreldwyd onderrig in Afrikaans te ondersteun, met die klem op onderrig van Afrikaanse taal- en letterkunde op universiteitsvlak.
  • Vir die uitruil van lesmateriaal kan dosente hier by die lektor-portaal aansluit.
  • Om die wêreldwye onderlinge skakeling tussen professionele persone wat in die veld van Afrikaanse taal- en letterkunde werksaam is, te bevorder. Hou die ‘nuus’-gedeelte dop vir byeenkomste. Die lektor-portaal bied die moontlikheid vir lektore en ander professionele persone om inligting oor uitruile en oorsese besoeke te deel en om gespreksgroepe te vorm.
  • Om ’n kruispunt te wees van belangrike inligting rakende Afrikaans. Om die gehalte van die aanbod van Afrikaanse taal- en letterkunde op universiteitsvlak te bevorder en te behou.

Sien hier IVA se lys van organisasies wat hul vir die bevordering van Afrikaans beywer, plaaslik en oorsee.

Kontak:

Besoek IVA se webtuiste www.iva.org.za en vir algemene navrae kontak Dewald Koen by dkoen@ufh.ac.za.