Die Afrikaanse Taalraad

Afrikaans is toekomsgerig

Die Afrikaanse Taalraad werk saam met lidorganisasies om Afrikaans te bevorder en te beskerm en om alle sprekers en gebruikers van Afrikaans te bemagtig.
Uitvoerende Hoof: Dr Conrad Steenkamp

Lees meer: www.afrikaansetaalraad.co.za