Vriende van Afrikaans (VVA)

Afrikaans maak vriende

Met hul praktiese, plat-op-die-aarde benadering tot lees en geletterdheid maak die Vriende van Afrikaans (VVA) welverdiende deurbrake – van hul basis in die Boland tot in die Karoo en Soweto. Vriende van Afrikaans is 'n divisie van die ATKV in Tegnopark, Stellenbosch wat werk vir die beskerming en behoud van Afrikaans in al sy vorme. Die Vriende van Afrikaans is 'n gemeenskapsorganisasie wat vriende maak vir Afrikaans. Hul probeer om Afrikaans se gewildheid en gebruik te bevorder en om instansies wat hul gebruik van Afrikaans afgeskaal het, te oortuig om daardie beleid te hersien.

Hul is veral bekend vir hul boektrommelprojek waardeur duisende Afrikaanse boeke na skole versprei word. 'n Meertalige woordelys, Basic Afrikaans - the top 1000 words and phrases, gemik op nie-Afrikaanstaliges en die eerste Afrikaanse simfonie (die Sinfonía Africana van Hendrik Hofmeyr) het met hul hulp tot stand gekom.

Lees meer hier: www.atkv.org.za

Kontak:  

Facebook:

Vriende van Afrikaans
Twitter: @vriendevanafrikaans
Webtuiste: www.vriendevanafrikaans.co.za
E-pos: vvafr@sun.ac.za
Adres: Banghoekweg 115, Stellenbosch, 7600 Posbus 3256, Matieland, Stellenbosch, 7602
Telefoon: 021-808 3744021-808 3744/5
Faks: 086 617 1287

Projekte:  

Boektrommels

Klik hier vir meer ...
Slypskole Klik hier vir meer ...
Afrikaanse produkte te koop Klik hier vir meer ...