Suid-Afrikaanse Vrouefederasie (SAVF)

SAVF skep geleenthede

Draer van hoop vir mense met maatskaplike behoeftes

Die SA Vrouefederasie is ‘n dinamiese nasionale gesinsorgorganisasie vir die gemeenskap wat professionele welsyns- of welsynsverwante dienste lewer om mense te bemagtig om ’n verskil in lewenskwaliteit teweeg te bring. Dit sluit die volgende dienste in:

Kinder- en jeugsorg
• SAVF-kinderhuise
• SAVF-dagsorgsentrums vir kinders
Gesinsorg
• Maatskaplike werk
• Herberge, losieshuise, behuising
• SAVF-deurgangshuise
Bejaarde- en gestremde sorg
• SAVF-tehuise vir bejaardes en gestremdes
• SAVF-behuising
• SAVF-dienssentrums vir bejaardes
Maatskaplike ontwikkeling
• SAVF-gemeenskapsentrums
• SAVF-formele werkskepping

Lees meer oor die geskiedenis van die SAVF: http://www.savf.co.za/history_savf.php

Lees meer by: www.savf.co.za

Kontak:  012 325 3920
Facebook: https://www.facebook.com/SAVF1
Twitter: https://twitter.com/SAVF2
Pinterest: https://www.pinterest.com/marketing0947/
Blog: http://savf.co.za/wpblog/
President: Katrien Botha
Bemarkingsbeampte: Marietjie van der Spuy, marketing@savf.co.za, 012 325 3920 x 2055

Enkele van die SAVF se projekte sluit in:

Tekkie Tax - 'n nasionale fondsinsamelingsveldtog waarby SAVF en verskeie ander nasionale welsynsorganisasies betrokke is. Tekkie Tax-dag vind weer op 26 Mei 2017 plaas. SAVF baat hoofsaaklik uit die B-sektor - Bring Hope. Kyk by www.tekkietax.co.za

SAVF is ook betrokke by die 16 dae van aktivisme teen geweld teen vroue en kinders, MIV-Vigsdag, Vrywilligerdag, ens.