Sol-Tech

Afrikaans is handig

Wie is Sol-Tech?

Sol-Tech is ʼn privaat tegniese opleidingsinstelling wat op Christelike waardes gefundeer is en Afrikaans as onderrigmedium gebruik. Sol-Tech bied formele opleiding in die volgende ambagte aan: Elektrisiën, meulmaker, dieselwerktuigkundige, passer-en-draaier, sweiser, passer en gereedskap- en setmaatmaker. Die kollege beoog om mettertyd ook kursusse in ander skaars vaardighede aan te bied. Die hoofkampus is in Kirkney, Pretoria, geleë. Die personeel van Sol-Tech fasiliteer die onderrig van N1- en N2-vakke op die perseel van HTS Tuine.

Watter opleidingsmodel volg Sol-Tech?

Die totale vakleerlingopleiding duur ongeveer drie jaar, waarna ’n finale vaktoets vir die gesogte rooiseël-kwalifikasie afgelê word. Die minimum vereiste om toelating tot studie by Sol-Tech te verkry, is ʼn graad 9-sertifikaat met 50% in wiskunde en wetenskap, hoewel studente met 'n graad 10-sertifikaat voorkeur geniet.
Studente begin hul opleiding met ʼn interne oorbruggingskursus waarin 50% in elke vak behaal moet word om te slaag. Hierna volg ʼn nasionale N1-sertifikaat met vier vakke, gevolg deur ʼn nasionale N2-sertifikaat met vier vakke, alvorens studente die tegniese werkwinkels van Sol-Tech kan betree om intensiewe praktiese opleiding oor 'n tydperk van ongeveer 30 weke te ontvang. Hierna volg ʼn tydperk van ongeveer 85 weke by ʼn SETA-goedgekeurde werkgewer. Na afloop van hierdie minimum tydperk is die student gereed om met die formele voorbereiding tot die aflê van ʼn formele vaktoets, te begin.
Sol-Tech se plasingsmaatskappy, Ajani, verleen hulp met die plasing van studente by SETA-goedgekeurde werkgewers. Lees meer oor die diens wat Ajani bied elders op hulle webblad.

Lees meer: http://www.sol-tech.co.za/meer-oor-sol-tech/