Rapportryerbeweging

Afrikaans in vennootskap

Die Rapportryerbeweging se doel en strewe is om as Beweging uit eie reg, maar ook in samewerking met ander organisasies van die Afrikanerkultuurhuishouding deur middel van strategiese vennootskappe hierdie waardes na te streef.

Die organisasie bevorder patriotisme en 'n lojale samehorigheidsgevoel.

Lees meer hier: www.rapportryers.co.za