Federasie vir Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole (FEDSAS)

Afrikaans leer en probeer

FEDSAS is ‘n nasionale organisasie wat skoolbeheerliggame verteenwoordig. Hul verskaf inligting, organiseer, mobiliseer en rus lede toe om die hoogste onderwysstandaarde in openbare skole te handhaaf en uit te bou. Om dit te bereik, is FEDSAS deurentyd besig om gesonde verhoudinge met alle belangegroepe in die onderwys te vestig en uit te bou sodat die beste belange van die leerder uiteindelik gedien word.

FEDSAS staan hul lede by met dilemmas wat strek van inmenging in skoolsake tot personeel- en arbeidsaangeleenthede by skole. Hul ondersteun met finansiële beplanning en het 'n reeks DVD’s en boeke as hulpmiddels beskikbaar.

Laai die FEDSAS-brosjure hier af.

Geskiedkundige FEDSAS-leerderberaad

Dié leerderberaad het onlangs in Kaapstad plaasgevind en is bygewoon deur 98 leerders van 41 skole in die Wes-Kaap. Die leerders dien almal as lede van skoolbeheerliggame. Lees meer hier ...

Lees meer hier: www.fedsas.org.za

Kontak:  

Facebook:

FEDSAS
Twitter: @FEDSAS
Voorsitter: Erhard Wolf
Posadres: Posbus 31963, Fichardtpark, 9317
Telefoon: 051-522-6903
Faks: 086 512 9603
E-pos: office@fedsas.org.za

Projekte:  

FEDSAS-webtuiste.

Lees meer hier ...