Die Vereniging van Regslui vir Afrikaans (VRA)

Afrikaans sê reg of weg

Die Vereniging van Regslui vir Afrikaans (VRA) is 'n vereniging van Afrikaanse regslui wat in die eerste plek die belange van Afrikaans en die sprekers van Afrikaans in die regspleging bevorder. VRA dring aan op meertaligheid in die hof en beskerm die reg van regslui en Suid-Afrikaners om Afrikaans as regstaal te gebruik. Lesingmateriaal word deurlopend in die regsveld ontwikkel en onderriginstellings word aangemoedig om Afrikaans te gebruik.Die VRA ondersteun graag regstudente wat hul studies in Afrikaans aanpak.

Hier vind jy nuus en gebeure in en buite die hof. Lees wette in Afrikaans en maak gebruik van 'n arbitrasiediens wat jou uit die hof kan hou.

Lees meer by: www.vra.co.za
Kontak:  
Facebook: Vereniging van Regslui vir Afrikaans
Twitter: @VRA
Faks 086 675 2997                                            
Uitvoerende bestuurder: Moira-Marie Kloppers       
   
E-pos:

admin@vra.co.za

Adres:

Solidariteit Park
hv DF Malanrylaan & Eendrachtstraat
Kloofsig
Centurion 0046 
 

Voorsitter:

Tiaan van Dyk

Ondervoorsitter: Dawie Beyers
Erepresident:

Regter William de Villiers (sedert 2007)


Projekte :

Klik hier vir meer ...