Die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie (SAOU)

Afrikaans lig in

Die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie (SAOU) is 'n beroepsliggaam wat steun gee aan Afrikaanse onderwysers en 'n verskeidenheid dienste lewer – van beroepsvoorligting aan kinders tot opleidingsmateriaal aan onderwysers. Hul tree op wanneer daar griewe/geskille tussen onderwysers en hul werkgewers is en hou onderwysers op hoogte van sake wat hul raak.

Professionele ontwikkeling en ondersteuningsdienste

  • Vertolking en verspreiding van inligting oor beleid rakende alle aspekte van voortersiêre onderwys en onderwyseropleiding.
  • Bemagtiging van skoolbesture en onderwysers deur middel van·opleidings- en ondersteuningsmateriaal.
  • Verteenwoordiging van skoolbesture en onderwysers op departementele, statutêre en ander strukture op die onderwysterrein.

Die SAOU-opleidingskalender. Klik hier ...


Lees meer hier: www.saou.co.za

Kontak  

Facebook

SA Onderwysersunie
Twitter @SAOUNational
President Dr Jopie Breed

Projekte  

Opleiding

Lees meer hier ...
Leierskap Lees meer hier ...
Sukses Lees meer hier ...