Dameskring

Waar een of meer vroue vergader

'n Organisasie vir Afrikaanse Christenvroue

Geïnspireerde Afrikaanssprekende Christenvroue maak as leiers 'n verskil in hul gemeenskappe en in die breër Suid-Afrika. Die Dameskring is 'n kultuurorganisasie vir Afrikaanssprekende Christenvroue.
Die Dameskring ontvang erkenning en samewerking van baie ander kultuurorganisasies en bedryf saam met ander rolspelers projekte soos die Wêreldbiddag vir Vroue asook die Nasionale Vrouedag, alhoewel gesamentlike nasionale projekte ook jaarliks geïdentifiseer word.

Lees meer hier: www.dameskring.co.za