Akademia

Leer verder in Afrikaans

Meer oor Akademia

Met die koms van die inligtingsrewolusie het die onderwys- en opleidingslandskap nie net plaaslik nie, maar wêreldwyd drastiese veranderinge ondergaan. Waar hoër onderwys tradisioneel slegs beskore was vir enkele gelukkiges is daar vandag in die kennis ekonomie en meer mense eis toegang tot hoër onderwys.

Akademia as ʼn inisiatief van die Solidariteit-Beweging posisioneer sigself as ʼn privaatverskaffer van hoër onderwyskwalifikasies wat gerig is daarop om mense gekwalifiseerd en diensbaar vir ʼn groeiende ekonomie te maak.

Akademia is geakkrediteer deur die Hoër Onderwyskwaliteitskomitee van die Raad op Hoër Onderwys. Dit is die statutêre akkreditasieliggaam wat alle hoër onderwysprogramme en instellings in Suid-Afrika akkrediteer. Lees meer ...