Afrikanerbond

Afrikaans netwerk

Die Afrikanerbond is ʼn belangeorganisasie vir Afrikaners wat ʼn netwerkgeleentheid daarstel waardeur kundigheid ontsluit kan word en debat gestimuleer word. Dit stel die Afrikanerbond in staat om aktief met die regering van die dag te skakel ten einde werkbare oplossings vir aktuele probleme en knelpunte te ontwikkel.

Lees meer hier: www.afrikanerbond.co.za