Afrikaanse Geneeshere Vereniging (AGV)

Afrikaans en geneeskunde

'n Aantal geneeshere van Pretoria het byeengekom en die Afrikaanse Geneeshere Vereniging (AGV) gestig. Die doelstellings van die AGV is: Om Afrikaans te bevorder op alle vlakke in die samelewing waar geneeskunde ter sprake is.
Hul ondersteun Afrikaanse studente ten einde keuring te verkry vir toelating tot die Universiteitskursus in Geneeskunde en is behulpsaam met die verkryging van beurse vir Afrikaanse studente in Geneeskunde.
 
Lees meer hier: www.agv.co.za