Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA)

Afrikaans het 'n antwoord

VivA is 'n webtuiste waar alle vrae oor Afrikaans en die gebruik van Afrikaans beantwoord word. Navorsing en inligting oor Afrikaans word gratis gedeel met die doel om die gebruik en gehalte van Afrikaans te stimuleer en uit te bou. Hulpbronne en hulpmiddels word hier beskikbaar gemaak en 'n omvattende taaldiens word ontwikkel waar jy antwoorde kan kry oor taaltameletjies wat jou pla.

Lees meer by: www.viva-afrikaans.org

Kontak:  

Facebook:

VivA
Twitter: VivA_Afrikaans
VivA se stigterslede is:
  • Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK);
  • Die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV);
  • Die Dagbreek Trust; en
  • Noordwes-Universiteit (NWU).
Voorsitter: Mnr Japie Gouws (ATKV).
Uitvoerende direkteur: Prof Gerhard van Huyssteen (NWU).
Skakelpersoon: Marlie Coetzee: navraag@viva-afrikaans.org
Projekbestuurder: Marlie Coetzee
Telefoonnommer: +27 18 299 1020+27 18 299 1020
E-pos: navraag@viva-afrikaans.org
Taaladviseur: Me Sophia Kapp
Telefoonnommer: +27 62 126 0295
E-pos: sophia@viva-afrikaans.org
Uitvoerende direkteur: Gerhard van Huyssteen
E-pos: gerhard@viva-afrikaans.org
Projekte:  

Raak woordslim met VivA. 

Lees meer hier ...
Besoek VivA se adviesportaal. Lees meer hier ...