Die Stigting vir die Bemagtiging deur Afrikaans(SBA)

Die nut van Afrikaans

Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) poog om geletterde, selfonderhoudende en omgewingsbewuste gemeenskappe deur die gebruik van Afrikaans te help vestig.

Die SBA poog deur 'n verskeidenheid van programme om geletterdheid op voorskoolse vlak te bevorder, om bykomende steun aan laer- en hoërskoolonderwysers te bied om geletterdheid te bevorder, en om die geletterdheidsvlakke van veral vroeë skoolverlaters te verbeter.

Lees meer hier: www.sbafrikaans.co.za