Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK)

Afrikaans is wêreldklas

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK) bevorder wetenskap, literatuur en kuns in Afrikaans asook die gehalte van die gebruik daarvan en staan in diens van almal wat die belange van Suid-Afrika dien. Die SAAWK gee wetenskaplike tydskrifte, handboeke, vakwoordeboeke en ander publikasies uit en versprei dit ook elektronies. Die Akademie is gestig in 1909 en het bekend geword weens die gereelde toekenning van literêre pryse (waarvan die Hertzogprys die bekendste is), en ander prestigepryse, publikasies soos twee tydskrifte, die SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie en die Tydskrif vir Geesteswetenskappe en talle geleentheidspublikasies. Die Taalkommissie is verantwoordelik vir die standaardisering van Afrikaans.

Navorsing en publikasies

In 'n trotse tradisie van meer as 'n eeu steun die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns die publikasie van Afrikaanse boeke, veral in die akademiese omgewing. Finansiële steun vir Afrikaanse akademiese publikasies en vir navorsing wat tot sulke publikasies lei, is hiervoor beskikbaar.

Beurse:

Die SA Akademie bied jaarliks beurse aan vir verdienstelike M- en D-studente wat hulle verhandeling of proefskrif in Afrikaans (in enige vakdissipline) by enige universiteit in die land wil skryf. Die Akademie het vir die 2017-studiejaar oor die R6 m se aansoeke ontvang waarvan 73 beurse toegeken is, wat bewys dat daar 'n behoefte vir studente is om in Afrikaans te studeer.

Skoolprojekte

Die Akademie bevorder Afrikaans in die klaskamer met projekte soos:
• POORT-Skryfkompetisie vir graad 10-, 11- en 12-leerders;
• Akademieplakkate vir klaskamers;
• 'n Wiskunde-in-Aksieprojek en ook vanaf 2017 'n Wetenskap-in-Aksieprojek vir graad 6- en 7-leerders.
 

Lees meer by: www.akademie.co.za

Kontak:  
Hoof Uitvoerende Beampte: Dionē Prinsloo
akademie@akademie.co.za
Video: http://www.akademie.co.za/aan-die-roer/
Voorsitter van Taalkommissie - Onderhoud Prof Gerhard van Huyssteen
http://www.akademie.co.za/onderhoud/