Afrikaanse Skrywersvereniging - ASV

Afrikaans is inklusief

Die Afrikaanse Skrywersvereniging (ASV) is op 30 Maart 1996 op die Zevenwacht Wynlandgoed, Kuilsrivier gestig. Die doel van dié inklusiewe skrywersorganisasie was om gemarginaliseerde, maar ook gevestigde skrywers, in een organisasie te verenig.

Lees meer: www.afrikaansetaalraad.co.za/afrikaanse-skrywersvereniging/

Hoogtepunte

Hoogtepunte van die ASV was publikasies soos “Mense is Mense”, “Metafore van Herlewing” (Lapa - 2002), Palawer van die woord (2003: uitgegee deur ASV se eie uitgewersarm, !Xthorro-publikasies), “'n Storie, my Koninkryk vir 'n Storie” (Storievertel-CD - !Xthorro-publikasies - 2008).

Verder was die ASV stigterslede van die Stellenbosse Woordfees, asook stigterslede van die ATR te Wellington. Die Patrick Petersen-gedenkprys, ingestel na die afsterwe van ds Patrick Petersen, is 'n vereringsprys van medeskrywers aan 'n verdienstelike skrywer en is reeds by tien geleenthede oorhandig.


.