Taalorganisasies

Hier volg ‘n lys taalorganisasies, wat hulle bied, kontakbesonderhede en interessante projekte waarby jy kan inskakel. Klik hier... en kom gesels saam oor die waarde wat hierdie organisasies tot jou Afrikaanse leefwêreld toevoeg.
 

Naam Skakel Kort omskrywing Meer besonderhede
Pendoring www.pendoring.co.za

Pendoring laat val die afgelope 21 jaar die kollig op die skerpste Afrikaanse reklame en mees talentvolle reklameskeppers en het ontwikkel tot 'n omvattende, eg Suid-Afrikaanse reklamefees wat moedertaalreklame op die voorgrond stel.

Suid-Afrika spog met van die skerpste skeppendste talent en die uitdaging vir Pendoring is om die gebruik van alle inheemse tale te bevorder sodat elke taal sy regmatige plek in die reklame-omgewing kan inneem.

Lees meer ...
Afrikaanse Skrywersvereniging (ASV) www.afrikaansetaalraad.co.za/ Die doel van dié inklusiewe skrywersorganisasie is om gemarginaliseerde, maar ook gevestigde skrywers, in een organisasie te verenig. Lees meer ...
Die Afrikaanse Taalmuseum en         -monument www.taalmuseum.co.za/ Die Afrikaanse Taalmonument op Paarlberg en die Afrikaanse Taalmuseum in Pastorielaan, Paarl bied `n unieke geleentheid vir besigtigers om te deel in Afrikaans se taalgeskiedenis. Lees meer ...
Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) www.atkv.org.za Die ATKV fokus al sy kuns- en kultuuraktiwiteite rondom taal en kultuur. Die hooffokusareas is taal, kuns, gemeenskappe en onderwys. Lees meer ...
Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) www.sbafrikaans.co.za Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) poog om geletterde, selfonderhoudende en omgewingsbewuste gemeenskappe deur die gebruik van Afrikaans te help vestig. Lees meer ...

Die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut (SAVI)

http://translators.org.za Die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut (SAVI) is ’n professionele organisasie vir taalpraktisyns in Suid-Afrika. Alle vertalers, tolke, teksredigeerders, proeflesers, teksresensente, terminoloë, kopieskrywers en enigiemand wat by die taalbedryf betrokke is, kan aansluit. Lees meer ...
Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) www.wat.co.za

Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) is ’n omvattende sinchroniese verklarende woordeboek, d.w.s. primêr gerig op die huidige taalgebruik. So ’n woordeboek moet op ’n omvattende manier verslag doen van die woordeskat van Afrikaans.

Lees meer ...
Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA)

www.viva-afrikaans.org

VivA is 'n webtuiste waar alle taalvrae oor Afrikaans en die gebruik van Afrikaans beantwoord word.

 Lees meer ...

Die Internasionale Vereniging vir Afrikaans (IVA)

www.iva.org.za

IVA  se hooffokus is die ondersteuning van die onderrig van Afrikaanse taal- en letterkunde op akademiese vlak, maar ook van ander fasette wat die bevordering en uitbreiding van Afrikaans op internasionale vlak nastreef en bevorder.

Lees meer ...

PAN-Suid-Afrikaanse Taalraad (PANSAT)

http://www.pansalb.org.za/afrikaans.html

PANSAT se verantwoordelikheid is om die bewussyn van veeltaligheid as 'n nasionale bate te bevorder en voorheen gemarginaliseerde tale aktief te bevorder en te ontwikkel.

Lees meer ...
Die Afrikaanse Taalraad www.afrikaansetaalraad.co.za

Die Afrikaanse Taalraad werk saam met lidorganisasies om Afrikaans te bevorder en te beskerm en om alle sprekers en gebruikers van Afrikaans te bemagtig.

Lees meer ...
PEN Afrikaans www.penafrikaans.litnet.co.za PEN Afrikaans is deel van PEN Internasionaal, 'n skrywersorganisasie ter viering van letterkunde en meningsvryheid. Lees meer ...