Hulporganisasies

Daar is talle organisasies wat hulp bied vir Afrikaans en alles Afrikaans. Laat weet ons wie help graag. Klik hier … en gesels saam oor hulporganisasies wat waarde toevoeg.
 

Naam Skakel Kort omskrywing Meer besonderhede
Woorde open Wêrelde (WOW) http://woordfees.co.za/inhoud/wow/meer-oor-wow Die WOW-projek wil perspektiewe verruim, mense bemagtig en kinders se potensiaal ontsluit en ontwikkel. Die projek is betrokke by prettige aktiwiteite wat binne vier fokusse val: leesbevordering, taalontwikkeling, werwing en gehoorontwikkeling. In 2016 het die projek meer as 25 000 mense bereik deur verskillende aktiwiteite en ervarings. Die Sanlam WOW Nasionale spelfeeste, kultuurfeeste en leesprojekte groei by die dag.  Lees meer ...
AfriForum https://www.afriforum.co.za/tuis/ AfriForum is ʼn burgerregte-organisasie wat deel van die Solidariteit Beweging vorm en buite die werksplek op nasionale en plaaslike vlak die impak van die huidige politieke realiteite op Afrikaners hanteer en probeer beïnvloed. Die organisasie se uitgangspunt is die bevordering van wedersydse erkenning en respek tussen gemeenskappe.  Lees meer ...
Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) www.atkv.org.za Die ATKV fokus al sy kuns- en kultuuraktiwiteite rondom taal en kultuur. Die hooffokusareas is taal, kuns, gemeenskappe en onderwys. Lees meer ...
Die Vereniging van Regslui vir Afrikaans (VRA) www.vra.co.za Die Vereniging van Regslui vir Afrikaans (VRA) is 'n vereniging van Afrikaanse regslui wat in die eerste plek die belange van Afrikaans en die sprekers van Afrikaans in die regspleging bevorder. Lees meer ...
Suid-Afrikaanse Vrouefederasie (SAVF) www.savf.co.za Die SA Vrouefederasie is ‘n nasionale organisasie wat professionele welsyns- of welsynsverwante dienste lewer om mense te bemagtig om ’n verskil in lewenskwaliteit teweeg te bring. Die SAVF is in 1904 gestig en het gegroei tot 'n dinamiese gesinsorgorganisasie.  Lees meer ...
Die Vereniging vir Afrikaanse wiskunde-onderwysers (VAW) www.skoolwiskunde.co.za Die Vereniging vir Afrikaanse wiskunde-onderwysers (VAW) is 'n inisiatief van Solidariteit Helpende Hand en bied kort en lang kursusse aan vir Afrikaanse wiskunde-onderwysers wat wil groei in hul beroep. Lees meer ...
Die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie (SAOU) www.saou.co.za Die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie (SAOU) is 'n beroepsliggaam wat steun gee aan Afrikaanse onderwysers en 'n verskeidenheid dienste lewer – van beroepsvoorligting aan kinders tot opleidingsmateriaal aan onderwysers. Lees meer ...
Die Afrikaanse Studiefonds www.helpendehand.co.za/studiefonds/ Die Solidariteit Helpende Hand Studiefondssentrum is in 2003 gestig om studiebeurse beskikbaar te maak vir Solidariteitlede en hul kinders. Lees meer ...
Helpende Hand www.helpendehand.co.za Helpende Hand help Afrikaanssprekendes wat geldelik swaarkry. Lees meer ...

Akademia

www.akademia.ac.za

Akademia as ʼn inisiatief wat dien as ʼn privaatverskaffer van hoër onderwyskwalifikasies.

Lees meer ...

Sol-Tech

www.sol-tech.co.za

Sol-Tech is ʼn privaat tegniese opleidingsinstelling wat Afrikaans as onderrigmedium gebruik.

Lees meer ...
Die Vereniging van Rekenmeesters vir Afrikaans (RVA) www.rva.org.za Die Vereniging van Rekenmeesters vir Afrikaans (RVA) gee ondersteuning aan Afrikaanssprekendes in die rekenkundige beroep en maak lesingmateriaal beskikbaar. Lees meer ...
Afrikaanse Geneeshere Vereniging (AGV) www.agv.co.za Die doelstellings van die AGV is om Afrikaans te bevorder op alle vlakke in die samelewing waar geneeskunde ter sprake is. Lees meer ...
Afrikaanse Skrywersunie loods.asu@gmail.com Die Afrikaanse Skrywersunie is `n vereniging vir die bevordering van die belange van die Afrikaanse boek en betrekking van skrywers, lesers, resensente, akademici en uitgewers. Lees meer ...
Afrikanerbond www.afrikanerbond.co.za Die Afrikanerbond is ʼn belange-organisasie vir Afrikaners wat ʼn netwerkgeleentheid daarstel waardeur kundigheid ontsluit kan word en debat gestimuleer word. Dit stel die Afrikanerbond in staat om aktief met die regering van die dag te skakel ten einde werkbare oplossings vir aktuele probleme en knelpunte te ontwikkel. Lees meer ...
Afrinetwerk www.Afrikaansetaalraad.co.za Afrinetwerk is 'n inisiatief wat aandag vestig op die posisie van die Afrikaanssprekende minderheid in Nederland en Vlaandere. Lees meer ...
Die Dameskring www.dameskring.co.za Geïnspireerde Afrikaanssprekende Christenvroue maak as leiers 'n verskil in hul gemeenskappe en in die breër Suid-Afrika. Die Dameskring is 'n kultuurorganisasie vir Afrikaanssprekende Christenvroue. Lees meer ...

Federasie van Suid-Afrikaanse Skoolbeheerliggame

(FEDSAS)

www.fedsas.org.za FEDSAS is die nasionale verteenwoordigende organisasie van skoolbeheerliggame.  FEDSAS is besig om verhoudinge met alle belangegroepe in die onderwys te vestig en uit te bou. Lees meer ...
Gryskrag www.gryskrag.co.za Gryskrag se visie is om die waardigheid, lewenskwaliteit en sosiale sekuriteit van diegene ouer as 50 te beskerm en te bevorder. Gryskrag se missie is om sy lede ten alle tye op hoogte te hou van die nuutste verwikkelinge wat hul belange beïnvloed. Lees meer ...
Rapportryerbeweging www.rapportryers.co.za Die Rapportryerbeweging se doel en strewe is om as Beweging uit eie reg, maar ook in samewerking met ander organisasies van die Afrikanerkultuurhuishouding deur middel van strategiese vennootskappe hierdie waardes na te streef. Lees meer ...

Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere

(SASNEV)

www.sasnev.co.za SASNEV ontwikkel 'n inligtingsgemeenskap ter wille van Nederlandse en Vlaamse groepebemarking, deur te netwerk en saam te werk aan aanvraaggedrewe projekte. Lees meer ...
Vriende van Afrikaans www.vriendevanafrikaans.co.za Vriende van Afrikaans is 'n groep mense wat werk vir Afrikaans. Hulle is nie polities, seksisties, rassisties of godsdiensvoorskriftelik nie. Kortom, almal wat wil saamwerk, is welkom. Lees meer ...