Video van die week

Die universiteitskoor en studente van die Fort Hare Universiteit sing “Suikerbossie”, ‘n tradisionele Afrikaanse liedjie, tydens die Mei 2018 Fort Hare gradeplegtigheidseremonie wat op Alice plaasgevind het . Die seremonie se program is in Engels, isiXhosa en Afrikaans gedruk. (Met dank aan dr. Andries Bezuidenhout).

Stuur ‘n whatsapp-stemboodskap wat sê waarom Afrikaans vir jou onmisbaar is na 064-652-6873.

Ons wil weet waarom Afrikaans vir jou belangrik is en watter waarde jou taal tot jou lewe toevoeg. Jy hoef nie ‘n toespraak voor te berei nie … net ‘n sin of twee, jou naam en van watter geweste jy is.

Koester jou hartstaal!