SBA-Brugbouprojek berei leerders voor vir universiteit

Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) bied talle slypskole aan wat ten doel het om leerders prakties te ondersteun in kreatiewe skryf, leierskap, sprekervaardigheid, kommunikasie en finansiële verantwoordelikheid. Hierdie slypskole word deur kundiges by skole in die SBA-fokusareas aangebied. Die slypskole word ook in samewerking met die Kunstekaap Uitreikprogram in plattelandse areas aangebied.

Brugboumentorskapprojek maak deure oop

Op die gebied van slypskole en mentorskap, is daar die SBA se Brugboumentorskapprojek wat matriekleerders met universiteitspotensiaal help om die gaping tussen skool en universiteit te oorbrug. Die projek is reeds in 2015 begin. Leerders wat ‘n bogemiddelde persentasie aan die einde van graad 11 behaal het, kry die kans om ‘n werkwinkel by te woon wat fokus op belangrike aspekte ter voorbereiding van universiteit. Aspekte soos: sosiale & emosionele ontwikkeling; lyftaalkommunikasie; finansiële geletterdheid; beroepskeuses en studiemetodes, word behandel.

Beroepsvoorligtingsessies wat fokus op graad 11-leerders en vakkeuse-voorligting wat weer op graad 9’s fokus, word as deel van hierdie program by die fokusskole aangebied om die volle spektrum van universiteitsvoorbereiding te dek. Daar is ook ‘n wiskundekongres vir onderwysers.

Individuele mentorsessies word deur ervare taalmentors na afloop van die werkwinkel op ‘n deurlopende basis aangebied en fokus op hoëvlak taalbeheersing ter ondersteuning van akademiese geletterdheid.

Kunste-ontwikkeling kry ook baie aandag met ‘n dramaverrykingsprogram vir leerders met toneelspeltalent. Teaterbywoning word ook aangemoedig, selfs ‘n opvoering word in gebaretaal getolk, terwyl unieke streekstories bevorder word.

Odile Heunis, projekbestuurder van die SBA se Brugboumentorskapprojek

Odile Heunis, projekbestuurder van die SBA se Brugboumentorskapprojek

René Arendse van Afrikaans.com het met Odile Heunis, projekbestuurder van die SBA se Brugboumentorskapprojek, gesels.

Vertel ons oor die visie en missie van hierdie wonderlike projek.

Ons visie is die ontwikkeling van die Afrikaansgebruiker as meningsvormers en/of leiers wat ‘n effektiewe impak op die sosio-ekonomiese omstandighede kan uitoefen.

Ons missie is weer om graad elf- en twaalf-leerders wat potensiaal toon, met behulp van mentorskap en ‘n toepaslike akademiese geletterdheidsprogram, te begelei om sukses op tersiêre vlak te behaal en om sodoende te probeer om die eerstejaar-uitvalle te verhoed, sodat ‘n volwaardige beroep na die studie beklee kan word.

Elke jaar skop julle af met ‘n baie opwindende intrede-slypskool om die mentees te oriënteer vir die jaar wat voorlê. Vertel ons daarvan.

Die slypskool het ‘n holistiese inslag en fokus op kernelemente wat die voornemende student voorberei op tersiêre studie – nie net akademies nie, maar ook op sosiale en emosionele vlak. Deskundigtes doen aanbiedings oor die volgende onderwerpe:

  • Leierskap en selfhandhawing
  • Studiemetodes
  • Beroepskeuse
  • Lyftaal-kommunikasie
  • Finansiële vaardighede
  • Akademiese skryfvaardigheid

Is daar enige suksesstories wat jy met ons kan deel?

Chelsea Bester, een van ons 2017-mentees, deel haar ervaring van die Brugbouprojek:

“Omdat julle vandag hier sit as die mentees van die SBA 2018 moet julle weet dat mense in julle potensiaal sien. Maak gebruik van die groot geleentheid. Selfs by julle skole. As julle skole ekstra klasse aanbied, woon dit asseblief by. Dit help baie. Ek het elke dag ekstra klasse gehad, Maandag tot Sondag, en elkeen bygewoon. Besit JOU toekoms. Besit JOU sukses. Leer hard om JOU matriek te slaag. Time will pass but will you?” – Chelsea Bester

“Wat van Afrikaans laat jou hart vinniger klop? Dalk praat jy nie Afrikaans nie, maar jy hou daarvan? Ek was in 2017 ‘n mentee van Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans. Dit het die deure van die diep liefde wat ek vir Afrikaans het, ontsluit.

“Ek het by Hoërskool Bernadino Heights my hoërskoolloopbaan klaargemaak. Die SBA brugbouprogram het baie vir my in my matriekjaar beteken. Ons, as mentees, het gereelde sessies bygewoon waarin ons op ons Afrikaans taal en skryfvaardighede gewerk het. Ons het ‘n stylboek ontvang wat die riglyne vir paslike skryf verken. Vir my was elke sessie meer as net baie insiggewend oor Afrikaans, maar ook ‘n sessie waarin jy aam met ‘n groep individue werk met wie jy ‘n verband het en wat vinnig in jou hart ingekruip het.

“Die SBA het my meer selfvertroue in Afrikaans gegee. Soveel so dat ek met 93 persent vir Afrikaans verlede jaar in matriek geslaag het. Die SBA het ook praatjies oor universiteite en loopbaankeuses gelewer. Dit het my meer insig oor wat ek vir my toekoms wou hê, gegee. Ek studeer tans ‘n B.Ed-graad in onderwys intermediêre fase by die Universiteit Stellenbosch.

“Jy mag wil weet hoe die SBA vir jou tydens jou studies kan help? Dit het vir my baie deure oopgemaak. Die brugbouprogram se kampaktiwiteite was meestal in Stellenbosch, en toe ek my eerste klasse by die universiteit begin bywoon, het ek al klaar baie paaie en geboue geken. Deur die kamp by te woon, was ek nie heeltemal verlore op kampus nie. Ek gebruik nog steeds my stylboek en het nog steeds kontak met die SBA deur e-posse. Die agtergrond van wat om by universiteit te verwag wat die brugbouprogram vir my gegee het, pas ek elke dag toe. Ek het baie vriende gemaak deur die SBA wat ek nog steeds amper elke dag op kampus sien, mee praat en uitgaan. Sommige van hulle is ook selfs in my klasse.”

Chelsea se raad aan die nuwe mentees:
“Moenie afwyk van jou wens en begeerte nie. Werk hard, wees toegewyd en julle sal die vrugte daarvan pluk. Maak gebruik van geleenthede en die potensiaal wat mense in julle sien, deur uit te styg en jou lewe te verander en te verbeter.”

Leerders en mentors wat onlangs die SBA se Brugboumentorskapslypskool bygewoon het. (Foto: Natalie Gabriels)

Ontmoet dr Niel le Roux

Dr Niel le Roux, wat deesdae aan die stuur van sake by die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans staan, is nie net ‘n groot liefhebber van kuns in al sy vorme nie, hy het ook ‘n besondere groot hart vir Afrikaans. Hy is ook ‘n beskermheer vir Afrikaans.com.

Lees ook

Ons wil jou soektog vergemaklik! Loer in ons argiewe of benut die soekfunksie.


Waarna soek jy?

Stuur ‘n whatsapp-stemboodskap wat sê waarom Afrikaans vir jou onmisbaar is na 064-652-6873.

Ons wil weet waarom Afrikaans vir jou belangrik is en watter waarde jou taal tot jou lewe toevoeg. Jy hoef nie ‘n toespraak voor te berei nie … net ‘n sin of twee, jou naam en van watter geweste jy is.

Koester jou hartstaal!